Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Представители на КПКОНПИ участваха в Търговище в заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията


Актуално - Новини

05.12.2018 | 00:00

Представители на КПКОНПИ участваха в Търговище в заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Директорът на дирекция „Превенция на корупцията“ в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и преподавател в УНСС по първата в България магистърска програма „Противодействие на корупцията“ г-н Трифон Трифонов и г-жа Светослава Апостолова – главен експерт в дирекция „Превенция на корупцията“ в КПКОНПИ, участваха в заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Търговище. Темата на срещата беше свързана с предизвикателствата пред Комисията в контекста на антикорупционното законодателство.

Пред присъстващите г-н Трифонов разясни начина на подаване на сигнали до Комисията от всеки, който разполага с данни за корупция или за конфликт на интереси за лица, заемащи висша публична длъжност. По думите му практиката показва, че сред огромния брой сигнали, подадени до КПКОНПИ (над 600 от началото на годината), малка част в действителност засягат висши публични длъжности. Друг акцент в дискусията беше поставен и върху задължението за подаване на декларации за имущество и интереси от лицата, заемащи висши публични длъжности, съгласно разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Обяснена беше и т.нар. гражданска конфискация, която се осъществява независимо от наказателното производство.

Г-н Трифонов и г-жа Апостолова запознаха членовете на съвета с функциите, задачите и проектните дейности на Комисията, която е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на държавната политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Г-н Трифонов очерта основната дейност и на поверената му дирекция „Превенция на корупцията“, която се явява правоприемник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Той посочи, че дирекцията извършва съгласуване на законопроекти, изготвени от органите на изпълнителната власт, също така анализ на рискови зони на корупция, разработва антикорупционни мерки, дава становища по искане на заинтересовани лица по приложението на закона във връзка с превенция на корупцията, и не на последно място изготвя проекти, организира програми и обучения в сферата на антикорупционната политика.

В заключение г-н Трифонов представи инициативата на КПКОНПИ за въвеждане на антикорупционно обучение на всички нива в образователната система.

Връщане към списък