Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Пресконференция на КОНПИ


Актуално - Новини

12.12.2017 | 12:00

Пресконференция на КОНПИ

На 12.12.2017 г., от 12:00 часа, в Пресклуба на БТА се проведе пресконференция на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) на тема:

Запор на имуществото на Иво Прокопиев, членовете на неговото семейство и контролираните от него дружества.

Участници: Пламен Георгиев – председател на КОНПИ, Иво Иванов – заместник-председател на КОНПИ и инспектори от КОНПИ.

Връщане към списък