Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛОТО ЗА КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВО НА БРАТЯ ГАЛЕВИ


Актуално - Новини

31.10.2016 | 00:00

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛОТО ЗА КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВО НА БРАТЯ ГАЛЕВИ

На 31.10.2016 г. в Кюстендилския окръжен съд се проведе поредно заседание по делото за отнемане на имущество на Пламен Галев и Ангел Христов.

По делото се прие допълнителна задача към съдебно-автотехническа оценителна експертиза на моторни превозни средства. За изслушване на следващото заседание беше отложена оръжейна експертиза, поради невнасянето й в срок от вещото лице. Също така съдът назначи съдебно-икономическа експертиза.

Искът за конфискация на имущество на Пламен Галев и Ангел Христов, техните съпруги и контролираните от тях дружества е за над 4 млн. лв. и е внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество в съда през 2012 г., по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Следващото заседание по делото е насрочено за 15.12.2016 г.

Връщане към списък