Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>СГС отне имоти за 194 000 лв. от бивш зам.-кмет


Актуално - Новини

03.08.2018 | 00:00

СГС отне имоти за 194 000 лв. от бивш зам.-кмет

IMG_0189.jpg

Със свое решение Софийският градски съд (СГС) уважи иска на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за отнемане на имущество на стойност 194 176 лв. от бившия зам.-кмет на общ. Т. - Д.П. и съпругата му. Процедурата срещу него е започната след привличането му като обвиняем за престъпление по служба.

Решението на СГС, което не е окончателно, постановява отнемане в полза на държавата на имоти в гр. С. и гр. Т. и налични суми по банкови сметки.

Съдът е оставил без уважение искането на П. за прекратяване на делото заради прекратяване на наказателното производство. „Основен предмет на доказване в съдебния процес при осигурено равенство на страните не е престъпно деяние по Наказателния кодекс или тежко административно нарушение, а чрез изключване на възможностите за правомерно забогатяване установяване на онова имущество на ответника/ответниците, за което няма доказателства, че е законно придобито, от което произтича презумпцията, че пряко или косвено е с незаконен източник. Отнемането на такова имущество по същината си не съставлява наказание за извършено престъпление или административно нарушение, а гражданска санкция, насочена към възстановяване на справедливостта“, казват в мотивите си магистратите.

С решението се отхвърля и искане за спиране на делото във връзка с преюдициалното запитване до СЕС по тълкуване доколко българската правна рамка за гражданска конфискация отговаря на разпоредбите на Директива 2014/42/ЕС. „Правото на Европейския съюз да взема решения в областта на отнемане на незаконно имущество е обвързано с принципа на субсидиарност - чл.5.3. ДЕС, т.е. в рамките на ЕС всяка държава решава, в съответствие със собствената си правна система, по какъв начин да противодейства на тежката, често организирана престъпност и на корупцията“, се казва в решението. Магистратите излагат позицията си, че директивата не се отнася до гражданската конфискация, поради която причина питането не се явява преюдициално и няма да се отрази на решаването на конкретното дело.

Връщане към списък