Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>СГС постанови връщането на 125 млн. лв. в масата на несъстоятелността на КТБ


Актуално - Новини

06.12.2018 | 00:00

СГС постанови връщането на 125 млн. лв. в масата на несъстоятелността на КТБ

Софийският градски съд (СГС) е постановил, че една от люксембургските офшорни компании, получила и невърнала кредит в размер на 125 000 000 евро от Корпоративна Търговска Банка АД (КТБ) трябва да възстанови сумата за попълване на масата на несъстоятелността. Това става ясно от благодарствено писмо, изпратено от синдиците на КТБ АД (в несъстоятелност) до председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) г-н Пламен Георгиев. В него се подчертава очакването това да е първата от многото спечелени битки със съвместните усилия и експертиза.

Търговското дело е по иск, предявен от синдиците на КТБ АД (н.) срещу люксембургско еднолично дружество с ограничена отговорност с правно основание чл.60а от Закона за банковата несъстоятелност. КПКОНПИ е конституирана като трета страна – помагач на синдиците. След решението на СГС, което не е окончателно, дружеството е осъдено да заплати на КТБ АД (н.) сумата от 125 000 000 евро, представляваща трансформирано имущество с произход от КТБ АД (н.).

„В конкретния случай е налице произход на средства от несъстоятелната банка, които многократно са преобразувани, като съдът подробно е проследил трансформациите им и приема, че това са средствата, послужили за създаване и преобразуване на всички фирми, съставляващи Финансовата група на БТК АД“, се казва в съдебното решение. Магистратите потвърджават изводите на ищеца, че дружеството е създадено във връзка с преобразуване на финансовата група със средства, предоставено от КТБ АД, които не са върнати.

„Вярно е, че по делото се установи и че част от средствата за преобразуване на групата е дошла и от други инвеститори, но това не влияе на извода, за начина и размера на предоставените средства от страна на несъстоятелната банка. Предвид на законовата уредба, единствено приложима в производство по несъстоятелност на банка и доколкото няма приложимо общностно право в тази област, както и изпълнените законови предпоставки, съдът намира, че ответникът следва да бъде осъден да заплати претендираната сума от 125 000 000 евро за попълване масата на несъстоятелността на КТБ АД“, се казва още в решението на СГС.

Постановеното решение е изцяло в подкрепа на предявения от КПКОНПИ иск срещу Цветан Василев и свързаните с него физически и юридически лица. Решението на СГС е косвено доказателство за основателността и адекватността на предявения в частта му по отношение на тази сума иск на КПКОНПИ.

Връщане към списък