Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Според КЗЛД: Поддържането на публичен регистър на декларациите не нарушава регламента за защита на личните данни


Актуално - Новини

11.07.2018 | 00:00

Според КЗЛД: Поддържането на публичен регистър на декларациите не нарушава регламента за защита на личните данни

Поддържането на публичен регистър в интернет на подадените декларации представлява изпълнение на законоустановено задължение на администратора на лични данни. Това се казва в становище на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и Националната агенция за приходите (НАП) в отговор на идентични въпроси от двете институции във връзка с приложение на Общия регламент за защита на данните при изпълнение на разпоредбите на ЗПКОНПИ.

При оповестяването им, декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности съгласно чл.6 ал.1 от ЗПКОНПИ не следва да съдържат ЕГН, номер на документ за самоличност, адрес, подпис на декларатора, номера на банкови сметки и банкови карти, се уточнява в становището. От КЗЛД допълват, че по отношение на трети лица могат да бъдат публикувани само изрично предвидените в нормата на закона лични данни.

„Поради липса на нормативно определен срок за достъп до публикуваните в интернет декларации, следва да се приложи принципът за „ограничение на съхранението“, се казва още в становището на КЗЛД. Според членовете на комисията, релевантен би бил срокът за съществуване на правоотношението между органа по избора или назначаването и задълженото лице по смисъла на ЗПКОНПИ.

Пълният текст на становището на КЗЛД можете да видите тук.

Връщане към списък