Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ


Актуално - Новини

05.06.2015 | 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Във връзка с множество медийни запитвания дали жители на гр. Игнатиево, общ. Аксаково са били обект на проверка от страна на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), припомняме, че според Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество Комисията извършва проверка на всяко лице, за което е получила уведомление от Прокуратурата, че е привлечено като обвиняем по членове от Наказателния кодекс, изрично упоменати в чл. 22 от закона.

Същевременно справка в регистрите на КОНПИ показва, че по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, обект на проверки от страна на комисията са били двама жители на общината.

През 2012 г. с решение на Варненския окръжен съд е запорирано имущество на Димо Йорданов за над 200 000 лв. То включва недвижим имот и два автомобила. За започване на процедура по отнемане на имущество КОНПИ чака осъдителна присъда срещу Йорданов, който е обвиняем за измама.

През 2011 г. Варненският окръжен съд е уважил иск на КОНПИ за отнемане на имущество на Георги Кирилов заради влязла в сила осъдителна присъда. От него се отнема имущество на обща стойност над 100 000 лв, което включва недвижим имот, лек автомобил и суми от продажба на имущество. Кирилов има присъда за предлагане и даване на подкуп на инспектор в Транспортна полиция – Варна.

Връщане към списък