Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 01.12.2009 г.


Актуално - Новини

01.12.2009 | 00:00

Съобщение - 01.12.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, внесе иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 643 177,31 лв., срещу Любомир Лилов от гр. София.

КУИППДзапочна проверка за установяване на имуществото на Лилов, след получено уведомление от Софийска градска прокуратура за образувано досъдебно производство срещу Лилов, за извършено престъпление по чл.304б, ал.1, пр.1 и пр.2 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК.
Проверяваното лице е признато за виновно в извършване на посочените престъпления, като присъдата е потвърдена и с решение на ВКС.

В резултат на установените данни в хода на проверката е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност през м. февруари 2008 г.

В процеса на работа по образуваното производство, КУИППД внесе мотивирани искове в четири съдилища за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на ответника и неговото семейство. Исковете бяха уважени и съответните съдилища издадоха обезпечителни заповеди.
В резултат на извършената проверка, КУИППД установи, че за проверявания период /01.01.1984г.  - 31.12.2008г./ Любомир Лилов е реализирал приходи в размер на 1052,95 броя минимални работни заплати за страната, а е извършил разходи   в размер на 3 430,84 броя минимални работни заплати. Реализирана е отрицателна разлика от 2 377,89 броя минимални работни заплати, за които не са установени законни източници на доходи.

В исковото производство на КУИППД, предмет на отнемане в полза на държавата е следното имущество:
апартамент в гр. София, с площ от 65,20 кв.м.
апартамент в гр. София, с площ от 73 кв.м, заедно с избено помещение и таванско помещение
гараж в гр. София, с площ от 16,62 кв.м, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху парцела
► таванско помещение   в гр. София, с площ от 26,62 кв.м, заедно с приспадащите му се ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот
► нива в землището на местността "Каменец" - гр. Хасково, с площ от 1610,17 кв.м., ведно с построена в имота вила
имот с площ от 500 кв.м в с. Осеново, обл. Варна, ведно с построена в имота вилна сграда
дворно място с площ от 209 кв.м. в с. Косово, обл. Пловдив
поземлен имот в с. Кунино, обл. Враца, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда, паянтово жилище и селскостопанска сграда
8 броя леки автомобили
суми  - налични по банкови сметки
суми  - от продажбата на леки автомобили
► 50 дружествени дялове от капитала на "ЛГЛ ГАРАНТ" ЕООД.
► 25 дружествени дялове от капитала на "ЛИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност ще се води в Софийския градски съд.

Връщане към списък