Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 02.02.2011 г.


Актуално - Новини

02.02.2011 | 00:00

Съобщение - 02.02.2011 г.

КУИППД спечели окончателно още две дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност с обща стойност 5 153 047,50 лв. 

1. Влезе в сила Решение на Търговищкия окръжен съд по заведено от КУИППД дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу  Мустафа Алиев от гр. Търговище, с общата стойност на отнетото имущество в размер на  3  433  974 лв. Това е най-големият спечелен от комисията иск по ЗОПДИППД до настоящия момент.   

Териториалната дирекция на КУИППД в гр. Велико Търново започна проверка по ЗОПДИППД срещу Мустафа Алиев от 23 януари 2006 г., след получено уведомление - на основание чл.21, ал.1 от ЗОПДИППД, от Окръжна прокуратура - гр. Търговище.

В резултат на установените данни от направената проверка, през м.септември 2006 г. КУИППД взе решение за образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Алиев. 

Проверяваното лице е с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл. 256, ал.2, пр. второ във връзка с чл.256, ал.1 от НК, което попада в предметния обхват на чл.3, ал.1, т. 17 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

КУИППД внесе мотивиран иск в Търговищкият окръжен съд за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност през м. юни 2008 г. Окръжната съдебна инстанция се произнесе на 08.12.2009 г. с Решение в полза на КУИППД, което бе потвърдено от Варненския апелативен съд и недопуснато за обжалване с определение на  ВКС.

Предмет на отнемане в исково производство бе имуществото на Мустафа Алиев и неговото семейство, както и на контролираните от Алиев юридически лица, придобито през проверявания период, за което липсват данни за законни източници.

С влязлото в сила съдебно решение в полза на държавата се отнема следното имущество: кафе-аперитив в гр. Търговище, ветеринарна лечебница, жилищна сграда на 4 етажа, ½ ид.ч. от 3 апартамента в гр. Търговище, 2 гаража, лозе и пасище в с. Овчарово, 3 ниви, право на строеж за построяване на 4 броя сгради, 2 леки автомобила, автобус, товарен автомобил, ремарке, сумата от 7 547,9 лв. - получена от продажбата на движимо и недвижимо имущество, сумата от  78  000 лв. - стойността на дарение на лек автомобил модел "Мерцедес" , 500 дружествени дяла от капитала на  "Евроферм" ЕООД, 5 000 дружествени дяла от капитала на "Търговищка заложна къща" ЕООД, 170 дружествени дяла от капитала на "Екоелит" ООД, 170 дружествени дяла от капитала на "СМТ - Комерс" ООД.

 

Съдът осъди ответната страна да заплати на КУИППД и сумата от 14 237,20 лв.
 
2. Влезе в сила и Решение на Кърджалийския окръжен съд по заведено от КУИППД дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу  Ерджан Рашид - Роко от гр. Кърджали, с общата стойност на отнетото имущество в размер на  1 719 073,50 лв.   

КУИППД образува производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1 т.1 от ЗОПДИППД срещу Ерджан Рашид през м. февруари 2007 г.

Провереното лице е признат за виновен, за това, че без съответното разрешение устроил хазартни игри - престъпление по чл.327, ал.1 от НК, което попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.22 от Закона.

През м. май 2007 г. КУИППД внесе в съда иск за налагане на обезпечителни мерки върху имущество на лицето, който бе допуснат.

След установяване на всички данни и събиране на необходимите доказателства, КУИППД заведе дело за отнемане на имущество през м. юли 2007 г.
В съдебния процес от анализа на доказателствата се установи, че за проверявания период от м. октомври 1986 г. до   2006 г. по отношение на Ерджан Рашид е налице придобито имущество на значителна стойност, за което не са установени законни източници на средства.

С влязлото в сила Решение на Кърджалийският окръжен съд в полза на държавата се отнема следното имущество: ресторант "Рибарска среща" в гр. Кърджали, тракторна база в с. Сушево, 2 оранжерии в гр. Джебел, двуетажна къща, брокерски офис, земеделска земя, дворно място, 4 леки автомобила, товарен автомобил, сумата от 57 110,52 лв. - получена от продажбата на движимо и недвижимо имущество, дружествените дялове на лицето в капитала на "Еврофинанси" ЕООД. 

Съдът осъди ответника да заплати на КУИППД и сумата от 2 341 лв. - направени разноски по делото.

Връщане към списък