Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 02.04.2009 г.


Актуално - Новини

02.04.2009 | 00:00

Съобщение - 02.04.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност дело спечели петнайсето дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, със стойност на имуществото  - 1  752  275 лв. До този момент това е най-висока стойност на отнето имущество в полза на държавата в цялата страна.

Делото за отнемане по ЗОПДИППД е с ответник - Валери Илиев Тодоров от гр. Враца.

Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано през м. октомври 2006 г., след направена проверка, на основание постъпило уведомление от Плевенския окръжен съд за влязла в сила присъда срещу лицето, за извършено престъпление по чл. 214, ал.2 във вр. ал.1 от НК  /изнудване/.

През м. януари 2007 г. Врачанският окръжен съд наложи обезпечения върху имуществото на Валери Тодоров по искане на КУИППД.

През м. юли 2007 г. КУИППД внесе мотивирано искане в съда, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу проверяваното лице.

Съдът се произнесе по настоящото дело, след проведени 9 съдебни заседания, първото от които се проведе на 06.12.2007 г.

В полза на държавата се отнема следното имущество:

1.   магазин в гр. Враца, с площ от 103 кв.м. - на две нива
2.   магазин в гр. Враца, с площ от 86 кв.м.
3.   магазин в гр. Враца, с площ от 96,40 кв.м. - на две нива
4.   магазин в гр. Враца, с площ от 98,50 кв.м.  -  на две нива
5.   магазин в гр. Враца, на два етажа, от които първият етаж е с площ от 120,90 кв.м. и вторият етаж е с площ от 87,12 кв.м.
6.   снекбар, разположен на партерен етаж в хотелски комплекс "Хемус" в гр. Враца, с площ от 106,80 кв. м .
7.   поземлен имот в гр. Враца, с площ от 560 кв.м
8.   поземлен имот в гр. Враца, с площ от 257 кв.м
9.   сумата от 64 023 лв. - получена от продажбата на движимо и недвижимо имущество, придобито от престъпна дейност
10. сумата от 2 400 лв.  10.71 британски паунда - налични по банкови сметки
11. сумата от 99  400 лв. - получена от отдаването под наем през периода 2002-2005 г. на имущество, придобито от престъпна дейност
12. сумата от 3 500 лв. - получена от продажбата на дружествени дялове. 

Настоящото Решение на съда може да се обжалва и протестира пред Апелативен съд  в законоустановения срок.

Връщане към списък