Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 02.07.2009 г.


Актуално - Новини

02.07.2009 | 00:00

Съобщение - 02.07.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 23-то дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност.

Пловдивският окръжен съд се произнесе с Решение № 1216 /02.07.2009 г. по заведено от КУИППД дело срещу Иван Главчев от гр. Пловдив, известен в публичното пространство като Ванко 1.

КУИППД образува производство за установяване на имущество срещу Иван Главчев на 09.03.2006 г. След събиране на информация от всички институции съгласно чл.16 от ЗОПДИППД, направения икономически и правен анализ, КУИППД взе Решение №136/06.06.2007 г. въз основа, на което внесе мотивирано искане в съда за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност срещу проверяваното лице.

Пловдивският окръжен съд уважи внесения от КУИППД иск по чл.28, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД и след проведени 11 заседания се произнесе в полза ищеца. Отнетото имущество е на обща стойност 96 489 лв. и включва:
- двуетажна къща в с. Ягодово
- едноетажна полумасивна жилищна сграда в с. Ягодово
- стопанска сграда в с. Ягодово
- лек автомобил  марка Мерцедес , модел МЛ320
- лек автомобил марка БМВ, модел 520И

- дялове в размер на 50% от капитала на "АР енд БИ Ентъртейнмънт" ООД - гр. Варна
- сумата от 1 650 лв. - равностойна на 33 дяла от капитала на "Наксел" ООД

Съдът осъжда ответника Главчев да заплати на КУИППД направените разноски по производството в размер на 2  687,78 лв.

Решението на Пловдивския окръжен съд подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в законоустановения срок.

Връщане към списък