Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 03.11.2009 г.


Актуално - Новини

03.11.2009 | 00:00

Съобщение - 03.11.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели в Сливенския окръжен съд заведено дело за отнемане на имущество в полза на държавата срещу Добрин Шопов от гр. Сливен.

Сливенският окръжен съд се произнесе с Решение № 67 от 23.10.2009 г., с което отнема в полза на държавата имущество на обща стойност 325 708,75 лв.

Процесното имущество е на проверено от КУИППД лице, с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.155, ал.1 от НК (склоняване към проституция) от Районен съд гр. Сливен.

Посоченото престъпление е в обхвата на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОПДИППД.

Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Добрин Шопов е образувано през месец май 2007 година, след направена предварителна проверка по получено уведомление от Районна прокуратура - Сливен.

През м. ноември 2007 г. КУИППД отправи искане за налагане на обезпечителни мерки, което бе уважено от съда.

В резултат на събраните доказателства се установи, че проверяваното лице за периода 1982 г. – 2006 г. е реализирало общо приходи в размер на 2 109,14 минимални работни заплати за страната, а е извършило разходи в размер на 8 848,72 минимални работни заплати.

КУИППД внесе искане в съда за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност през м. февруари 2008 г.

Сливенският окръжен съд се произнесе сред проведени 10 съдебни заседания и постанови, да се отнеме в полза на държавата следното имущество:
½ апартамент в гр.Сливен, с обща застроена площ от 108 кв.м. с прилежащи избено помещение и таванско помещение, ведно с ид. ч. от общите части и от правата на строеж;
вилен имот с площ 500 кв.м., ведно с едноетажна сграда за обитаване, едноетажна селскостопанска сграда и масивна жилищна сграда със застроена площ от 138 кв.м - в състояние на груб строеж;
нива от 7 500 кв.м. в с. Злати войвода, община Сливен;
товарен автомобил;
сумата от 8 142,40 лв. - получена от продажбата на апартамент в гр. Сливен;
сумата от 3 303,30 лв. - получена от продажбата на недвижим имот в гр. Сливен;
сумата от 140 000 лв. - получена от продажбата на бар - кафе с площ от 156 кв.м. в гр. Сливен;
сумата от 9 000 лв. - получена от продажбата на лек автомобил - марка "Мерцедес" , модел " МЛ 2070ЦДИ";
сумата от 8 000 лв. - получена от продажбата на лек автомобил - марка "Тойота" модел "Хай Лукс";
сумата от 1 000 лв. - получена от продажбата на лек автомобил - марка "Фолксваген"  модел  "Поло";
сумата от 600 лв. - получена от продажбата на лек автомобил - марка "Фолксваген" модел "Поло".

Сливенският ОС осъди Добрин Шопов да заплати на КУИППД и направените разноски по делото в размер на 6 227 лв.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Бургаския апелативен съд.

Връщане към списък