Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 07.07.2010 г.


Актуално - Новини

07.07.2010 | 00:00

Съобщение - 07.07.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели окончателно шесто дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Отнетото в полза на държавата имущество е на Валентин Кръстев от гр. Сливен, с определена от съда цена на иска в размер на 182 860 лв.

Влезе в сила Решение №17/25.02.2010 г. на Бургаския окръжен съд по заведено от КУИППД дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Проверката по ЗОПДИППД срещу Валентин Кръстев започна през м. юни 2008 г. В резултат на получените данни бе образувано производство за установяване на имуществото на лицето, както и последващи производства съгласно изискванията на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност.

Валентин Кръстев е признат за виновен от Районен съд гр. Сливен, за прокарване в обръщение на подправени парични знаци, за които е знаел, че са подправени - престъпление по чл.224, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК, което попада в обхвата на ЗОПДИППД.

В резултат на извършените съдебни експертизи съдът прие, че за периода 1992 г.-2008 г.  е налице сериозно несъответствие между доходите от законни източници (като единствените установени доходи са в минимален размер) и придобитото имущество, с което предположението за придобиване на имущество със средства от престъпна дейност е в действие.

Съгласно Решението на Бургаския окръжен съд, в полза на държавата се отнема следното имущество:

1. апартамент с площ от 43 кв.м., ведно с 8,58 кв.м. ид. ч. от общите части на сградата;
2. апартамент с площ от 43 кв.м., ведно с 8,58 кв.м. ид. ч. от общите части на сградата;
Посочените два апартамента попадат в сграда, която представлява хотел Кристал І на к.к. Слънчев бряг  - запад, в гр. Несебър.
3. терен с площ от 137 кв.м. в гр. Сливен;
4. мотоциклет "Харлей Дейвидсън ВРА";
5. колесар;
6. сумата от 3 000 лв. - получена от продажбата на лек автомобил модел "Мерцедес" С 350;  
7. сумата от 200 лв. - получена от продажбата на лек автомобил марка и модел "Опел Астра".

Съдът постанови ответника да заплати на КУИППД направените разноски по делото   в общ размер на 12  107,20 лв.

Решението на Бургаския окръжен съд влезе в сила на 29.06.2010 г.

Връщане към списък