Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 08.12.2009 г.


Актуално - Новини

08.12.2009 | 00:00

Съобщение - 08.12.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели заведено дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Росен Рачев от гр. Шумен. Шуменският окръжен съд постанови отнемане на имущество с обща стойност от 378 924,40 лв.

КУИППД образува производство за установяване на имущество срещу лицето през м. март 2006 г.
Росен Рачев е с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.244, ал.1 от НК, което попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.15 от ЗОПДИППД (Закон за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност).

През м. октомври 2007 г. КУИППД внесе в съда иск за налагане на обезпечителни мерки върху имущество на лицето.

След установяване на всички данни и събиране на необходимите доказателства, КУИППД заведе дело за отнемане на имущество по ЗОПДИППД срещу проверяваното лице през м. март 2008 г.
В съдебния процес безспорно бе установено, че за проверявания период от 1982 г. до 2006 г. по отношение на Росен Рачев и неговата съпруга е налице отрицателна разлика между реализирани приходи и разходи в размер на 4 070 минимални работни заплати, за които не са констатирани законни източници.

Шуменският окръжен съд проведе 8 заседания по делото, след което се произнесе  с решение в полза на комисията. Съдът постанови да се отнеме в полза на държавата следното имущество:

1. апартамент в гр. Шумен с площ от 85,38 кв.м. ведно с таванско и избено помещения
2. апартамент в гр. Шумен с площ от 71,67 кв.м. ведно с избено помещение
3. апартамент в гр. Шумен с площ от 37.64 кв.м. ведно с избено помещение
4. апартамент в гр. Шумен с площ от 43,48 кв.м. ведно с избено помещение
5. първи жилищен етаж от двуетажна къща в гр. Нови пазар, заедно с избените помещения
6. дворно място с площ от 450 кв.м. в гр. Шумен ведно с паянтова жилищна сграда
7. вилно място от 550 кв.м. в местността "Долчец" , с. Кюлевча, обл. Шумен, ведно с построената в него жилищна постройка и насаждения
8. 3 броя ниви с обща площ от 13,133 дка
9. лек автомобил марка и модел "Мицубиши 3000GTVR4 "
10.  лек автомобил марка и модел "Нисан Съни 1500"
11.  лек автомобил марка и модел "Форд Сиера"
12.  лек автомобил марка и модел "БМВ 318ТДС "
13.  лек автомобил марка и модел "БМВ 526"
14.  сумата от 33 752,75 лв. от продажби на 9 броя недвижими имоти
15.  сумата от 3 424,15 лв. от продажби на 9 броя леки автомобили
16.  сумата от 661,25 лв. - налична по два броя банкови сметки.
   

Съдът осъжда ответника да заплати на КУИППД направените разноски по делото   в размер общо на 10 058 лв.

Решението на първа съдебна инстанция може да бъде обжалвано пред Варненския апелативен съд в законоустановения срок.

Връщане към списък