Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 09.06.2009 г.


Актуално - Новини

09.06.2009 | 00:00

Съобщение - 09.06.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжен съд Пловдив, дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност,  на обща стойност от 1 312 516,49 лв., срещу Димитър Димитров от гр. Пловдив.

Въз основа на събраните данни от предварителната проверка, започнала след получаване на уведомление от Районна прокуратура гр. Пловдив, КУИППД образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност през м. септември 2006 г.


В момента Димитър Димитров е с влязла в сила присъда от Районен съд-Пловдив, признат за виновен за извършено престъпление по чл.339, ал.1 във вр. с чл.54 от НК.

 

През месец ноември 2006 г., в Бургаския окръжен съд и в Пловдивския окръжен съд бяха внесени мотивирани искания за допускане на обезпечение на бъдещ иск на КУИППД, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, които бяха уважени от съдилищата и се наложиха обезпечителни мерки върху притежаваното от проверяваното лице и неговото семейство имущество.

 

КУИППД установи въз основа на извършен икономически анализ, че през проверявания период /1981 г. - 2006 г./ лицето и неговата съпруга са реализирали общо приходи в размер на 1 879,40 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 11 879,31 минимални работни заплати, т.е. явява се отрицателна разлика в размер на 9 999,91  минимални работни заплати за страната.


Според събраните доказателства, лицето и неговата съпруга притежават имущество на значителна материална стойност, за което няма данни за законни източници на средства, които да позволяват придобиването на процесното имущество.


КУИППД, на основание чл.28, ал.1 от  ЗОПДИППД внесе мотивирано искане в Пловдивския окръжен съд, за отнемане в полза на държавата  на следното имущество:


- апартамент в с.Свети Влас, общ. Несебър
- апартамент в гр. Пловдив, със застроена площ от 87 кв.м.
- 2 броя офиси в к.к. "Слънчев бряг", общ. Несебър
- 2 броя двуетажни жилищни сгради в гр. Пловдив
- гаражна клетка в гр. Пловдив
- нива от 2 дка в гр. Пловдив, местност "Прослав"
- нива от 5 дка в с. Церетелево, обл. Пловдив
- нива от 1,5 дка в землището на гр. Пловдив, местност "Прослав"
- 3 броя леки автомобили
- по 100 дружествени дяла от капитала на две търговски дружества
- суми - налични по банкови сметки, от продажби на два недвижими имота  и от вземания


Делото за отнемане в полза на държавата ще бъде гледано от Пловдивския окръжен съд.

Връщане към списък