Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 09.11.2010 г.


Актуално - Новини

09.11.2010 | 00:00

Съобщение - 09.11.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция две дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Великотърновският окръжен съд определи обща стойност на отнетото имущество - в размер на 238 257,70 лв.

Великотърновският окръжен съд се произнесе с Решения по заведени от КУИППД дела срещу Петя Чехларова от гр.Велико Търново и Йордан Петров от с. Върбица, общ. Горна Оряховица.

КУИППД образува производства за установяване на имущество, след направени проверки във връзка с постъпили уведомления, за извършени престъпления, които попадат в приложното поле на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД.

През м. май 2009г. КУИППД внесе в съда искане за завеждане на дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Петя Чехларова. След проведени 7 съдебни заседания, съдът реши в полза на държавата да се отнеме имущество на ответницата на стойност 96 457,70 лв., а именно:

- лек автомобил марка ШКОДА ФАБИЯ;
- 4 броя леки автомобили марка ДЕУ ЛАНОС;
- 2 броя леки автомобили марка ВАЗ;
- 500 дружествени дяла от капитала на - Милениум такси  ЕООД;
- сумата от 1 646,23 лв. - налична по банкова сметка;
- сумата от 700 лв.  - левовата равностойност от продажбата на лек автомобил марка МЕРЦЕДЕС 190 Д;
- сумата от 700 лв. - левовата равностойност от продажбата на лек автомобил марка ОПЕЛ КОРСА;
- сумата от 1000 лв. - левовата равностойност от продажбата на лек автомобил марка СЕАТ ТОЛЕДО;
- сумата от 1 000 лв. - левовата равностойност от продажбата на лек автомобил марка ФИАТ ПУНТО;
- сумата от 1 000 лв. - левовата равностойност от продажбата на лек автомобил марка ДЕУ ЛАНОС;
- сумата от 3 000 лв. - левовата равностойност от продажбата на лек автомобил марка ДЕУ ЛАНОС;
- сумата от 1 000 лв. - левовата равностойност от продажбата на лек автомобил марка ДЕУ ЛАНОС;
- сумата от 1 000 лв.  - левовата равностойност от продажбата на лек автомобил марка ДЕУ ЛАНОС;
- сумата от 1 000 лв. - левовата равностойност от продажбата на лек автомобил марка ФИАТ МАРЕА;
- сумата от 300 лв. - левовата равностойност от продажбата на лек автомобил марка ОПЕЛ КОРСА;
- сумата от 1 000 лв. - левовата равностойност от продажбата на лек автомобил марка ШКОДА ФАБИЯ.

През м. април 2009 г. КУИППД внесе иск в съда за завеждане на дело за отнемане в полза на държавата на имуществото на Йордан Петров. Великотърновският окръжен съд се произнесе след проведени 5 заседания с решение, в което постанови да се отнеме имущество на стойност 141 800 лв. От провереното лице по ЗОПДИППД се отнема следното имущество:

 - сумата от 90 400 лв. - представляваща пазарната стойност на дворно място в с. Върбица, с площ от 1 520 кв.м., ведно с построените в него едноетажна жилищна сграда, магазин за хранителни стоки и снек-бар;
- сумата от 26 600 лв. - представляваща пазарната стойност на поземлен имот в с. Раданчево, общ. Дряново, с площ от 1 100 кв.м., ведно с построените в него двуетажна жилищна сграда, едноетажна жилищна сграда и селскостопанска сграда;
- сумата от 7 300 лв. - представляваща пазарната стойност от продажбата на дворно място в с. Върбица, заедно с построените в него жилищна сграда, пристройка и стопански сгради;
- сумата от 15 600 лв. - представляваща пазарната стойност от продажбата на апартамент в гр. Горна Оряховица;
- сумата от 1 900 лв. - представляваща пазарната стойност от продажбата на лек автомобил марка РЕНО 19 ШАМАД ТХЕ.

Решенията на   Великотърновския окръжен съд могат да бъдат обжалвани пред Апелативен съд гр. Велико Търново в законоустановения срок.

Връщане към списък