Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 11.11.2009 г.


Актуално - Новини

11.11.2009 | 00:00

Съобщение - 11.11.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжния съд в гр. Кюстендил дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност,  на обща стойност от 885 607 лв., срещу Петър Илиев от гр. Кюстендил. 

Проверяваното от Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност лице Петър Илиев е осъден от Районен съд гр. Видин за извършено престъпление по чл.242, ал1, б "д" във вр. с чл.18 от НК (присъдата е за опит да пренесат се през границата на страната стоки за търговски цели - 930 бр. ДВД дискове и 3  800 бр. СД дискове, без знанието и разрешението на Митницата). Посоченото престъпление попада в приложното поле на чл.3, ал1, т.4 от ЗОПДИППД.

КУИППД образува производство за установяване на имуществото на лицето и неговото семейство, след направена проверка съгласно изискванията на закона, през м. декември 2008 г.

След решение на КУИППД от м. юли 2009 г., в Кюстендилския окръжен съд беше внесено мотивирано искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск на КУИППД, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, което беше  уважено от съда и се наложиха обезпечителни мерки върху притежаваното имущество.

В резултат на събраните доказателства се установи, че за проверявания периода от 15.11.1990 г. до 31.12.2008г. Петър Илиев и неговото семейството са  реализирали общо приходи в размер на  1  358,46 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 5  054,19 минимални работни заплати, т.е. констатира се отрицателна разлика в размер на 3  695,73  минимални работни заплати за страната. Налице е имущество на значителна материална стойност, за което няма данни за законни източници на средства, които да позволяват придобиването му.

Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност заведе дело за отнемане на следното имущество:

зъболекарски кабинет в гр. Кюстендил, представляващ  едноетажна масивна сграда, състояща се от чакалня, кабинет за прегледи и санитарен възел;

поземлен имот с площ от 5  383 кв.м. в с. Грамаждано, общ. Кюстендил, заедно с построена в имота (в груб строеж) лятна къпалня, състояща се от: пропуск  - каса, кафе-аператив - летен бар, съблекалня и тоалетни, басейн за възрастни с площ от 480 кв.м и басейн за деца с площ от 98,50 кв.м;

нива с площ от 3  537 кв.м в с. Горна Брестница, общ. Кюстендил;

4 броя леки автомобили;

50 дружествени дяла от капитала на "Джъмбо" ООД;

суми - налични по 6 броя банкови сметки.

Заведеното от КУИППД дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност ще бъде гледано от Кюстендилския окръжен съд.

 

Връщане към списък