Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 14.07.2009 г.


Актуално - Новини

14.07.2009 | 00:00

Съобщение - 14.07.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 24-тото си дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност с обща стойност на имуществото - 330  000 лв.


Великотърновският окръжен съд се произнесе с Решение № 116 по заведено от КУИППД дело срещу Марин Янков Маринов от с. Присово, общ. Велико Търново.


Лицето е с влязла в сила осъдителна присъда на Великотърновския районен съд за отвличания с цел - предоставяне за развратни действия на ТИР - паркинг край гр. В. Търново престъпления по чл. 156 ал.1, ал.2 т.2, чл.20 ал.2 от НК вр. чл.36 и чл.55 ал.1 т. 1 т.2 б " б" и ал.3 от НК, които попадат в обхвата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД.

 
КУИППД образува производство за установяване на имущество срещу проверяваното лице и неговото семейство на 28.06.2007 г.


След събиране на информация от всички институции съгласно чл.16 от ЗОПДИППД, направения икономически и правен анализ, КУИППД взе Решение № 288/21.11.2007 г. въз основа, на което внесе мотивирано искане в съда за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.


Комисията доказа по безспорен начин, че за проверявания период от 1990 г. - 2007 г. получените приходи на ответниците възлизат на 472,80 броя  минимални работни заплати, като извършените разходи надвишават значително законните източници на средства, при което се явява отрицателна разлика от 1274,46 броя минимални работни заплати за страната.


Великотърновският окръжен съд се произнесе с Решение в полза ищеца - КУИППД, след проведени 9 съдебни заседания.
Отнетото в полза на държавата имущество включва:
- ½ ид. ч. от недвижим имот  - нива с площ от 1  850 кв.м. в местността " Дълга лъка" , гр. Велико  Търново, с изградени в имота:
      - снек бар "Габриела"
      - паркинг за тирове
      - магазин от 20 кв.м.
      - сервиз за ремонт и балансиране на гуми
- два леки автомобила марка "Мерцедес"
- 25 дружествени дяла от капитала на "Доверително управление" ООД
- сумата от 250 лв.  - от продажбата на автомобил марка "Мицубиши"

Съдът осъжда ответника да заплати на КУИППД направените разноски по делото в размер на 1 860 лв.

 

Решението на съда подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Велико Търново в законоустановения срок.

Връщане към списък