Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 14.10.2009 г.


Актуално - Новини

14.10.2009 | 00:00

Съобщение - 14.10.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжен съд Видин дело за отнемане в полза на държавата на имущество,   придобито от престъпна дейност, с обща стойност от 810  679,94 лв. Ответник по делото е Иван Табаков, на 39 г. от гр. Видин.

 

Иван Табаков е осъден за извършено престъпление по чл.210, ал1, т.3 и т.5 от НК  (измама). 
След получаване на уведомление от ОДП гр. Видин, териториалната структура на КУИППД образува преписка по ЗОПДИППД, в резултат на която през м. октомври 2006 г. се образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

 

През м. декември 2007 г. във Видинския окръжен съд, комисията внесе мотивирано искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск на КУИППД, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Искът бе уважен от съда и се   наложиха обезпечителни мерки върху притежаваното от проверяваното лице и неговото семейство имущество.

 

По време на производството, инспекторите на териториалната структура на КУИППД в гр. Видин установиха, че за проверявания период 01.01.1996 г. - 31.12.2006 г. лицето и неговата съпруга са реализирали общо приходи в размер на  2  279,01 бр. минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 5  229,61 бр. минимални работни заплати, т.е. явява се отрицателна разлика в размер на 2  950,61 бр.  минимални работни заплати.

 

Според събраните доказателства, лицето и неговата съпруга притежават имущество на значителна материална стойност, за което няма данни за законни източници на средства, които да позволяват придобиването на процесното имущество.

 

КУИППД, на основание чл.28, ал.1 от  ЗОПДИППД внесе мотивирано искане във Видинския окръжен съд, за отнемане в полза на държавата  на следното имущество:
- ресторант (изграден в груб строеж) с площ от 253,90 кв.м. в гр. Видин
- апартамент с площ от 94.74 кв.м. в гр. Видин
- апартамент с площ от 58.80 кв.м. в гр. Видин
- 4 бр. офиси с обща площ от 171 кв.м. в гр. Видин
- гараж с площ от 18.65 кв.м. в гр. Видин
- дворно място с площ от 1 470 кв.м. в с. Ясен, обл. Видин
- поземлен имот с площ от 2 067 кв.м. в с. Ясен, обл. Видин
- лек автомобил марка "БМВ "
- суми от продажбата на 10 броя недвижими имоти
- 200 бр. дружествени дяла от капитала на "Евроимоти" ООД
- суми, налични по банкови сметки.

Връщане към списък