Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 14.10.2010 г.


Актуално - Новини

14.10.2010 | 00:00

Съобщение - 14.10.2010 г.

Благоевградският окръжен съд уважи внесени  мотивирани искове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за налагане на обезпечителни мерки, по бъдещи искове за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицата Младен Пасков и Владимир Донков от гр. Благоевград.

Общата стойност на уважените искове е в размер на 4 157 744.89 лв.

І. Цената на внесения иск в Окръжен съд Благоевград срещу Младен Пасков е 3 783 446,75 лв.

Младен Пасков е с повдигнато обвинение за това, че е държал неистински държавни ценни книжа в големи количества  - 120 994 бр. акцизни бандероли за спиртни напитки, които през м. септември 2009 г. на паркинг до ресторант на автомагистрала "Тракия -север", в съучастие с Владимир Донков е направил опит да ги прокара в обръщение. Извършените престъпления по чл. 244, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 243, ал.2, т.2, пр. ІІ-ро, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК попадат в състава на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД.

Комисията образува производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1, т.1 от закона, като в направения анализ се констатира, че са налице достатъчно доказателства, от които е видно, че има съществена разлика между декларираните приходи и разходи на Пасков, като разходите надвишават приходите с 5 549,33 минимални работни заплати.

КУИППД счита допускането на обезпечителни мерки по бъдещ иск за основателно, тъй като без същите ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата на държавата по ЗОПДИППД при евентуални разпоредителни действия с установеното имущество в полза на трето лице.

В резултат на представените доказателства, Благоевградският окръжен съд издаде обезпечителни заповеди за запори и възбрани на следното имущество:
- хотел " Европас" в гр. Сандански, ведно с цялото движимо имущество (машини, съоръжения, оборудване, инвентар и др.);
- двуетажен офис с РЗП 332,70 кв.м. в гр. Благоевград;
- възстановителен център на два етажа в с. Бистрица, община Благоевград, със застроена площ от 477 кв.м. (бивша " Почивна база" ), построен в имот с площ от 5 237 кв.м.;
- луксозна двуетажна вила със застроена площ от 150 кв.м. в с. Лиляново, община Сандански, построена в имот с площ от 700 кв.м.;
- ливада с площ от 420 кв.м. в с. Лиляново, община Сандански;
- мотопед  "Малагути 50";
- ремарке за лек автомобил;
- лек автомобил "ТОЙОТА ЛАНД КРУИЗЕР";
- лек автомобил "МЕРЦЕДЕС СЛ 600";
- лек автомобил "МАЗДА БОНГО";
- лек автомобил "СИТРОЕН ДЖЪМПИ";
- дружествените дялове, притежавани от проверяваното лице в капитала на ЕООД;
- всички банкови сметки, налични в две търговски банки на територията на страната.

ІІ. Цената на внесения иск в Окръжен съд Благоевград срещу Владимир Донков е 374 298,14 лв.

КУИППД започна проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу Владимир Донков след постъпило уведомление за привличане на лицето в качеството на обвиняем, за извършени престъпления по чл. 244, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 243, ал.2, т.2, пр. ІІ-ро, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, които попадат в обхвата на чл.3, ал.1 от закона.

В резултат на събраните данни по чл.16 от ЗОПДИППД се установи, че е налице презумпцията на чл.4, ал.1 от Закона, че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото установените законни източници на доходи по отношение на проверяваното лице, не са достатъчни за придобиването.

От направената проверка се констатира, че извършените разходи надвишават получените приходи с 2 406,46 минимални работни заплати, което е " значителна стойност" по смисъла на закона.

Комисията счита, че са налице достатъчно доказателства, които правят бъдещият иск за отнемане на имуществото на лицето в полза на държавата - основателен.

Благоевградският окръжен съд уважи внесеното от КУИППД мотивирано искане и се наложиха   следните обезпечителни мерки върху имуществото на Донков:

- апартамент в гр. Благоевград, със застроена площ от 142 кв.м., ведно с прилежащи таван, избено помещение, мазе и гараж;
- апартамент в с. Равда, общ. Несебър, със застроена площ от 94,42 кв.м., ведно с прилежаща изба;
- апартамент в с. Равда, общ. Несебър, със застроена площ от 47,71 кв.м., ведно с прилежаща изба;
- апартамент в с. Равда, общ. Несебър, със застроена площ от 36,13 кв.м., ведно с прилежаща изба;
- запор на лек автомобил "БМВ 525 ТДС";
- запор на лек автомобил "ОПЕЛ КОРСА";
- запор върху дружествените дялове, притежавани от проверяваното лице в капитала на четири търговски дружества.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, ще внесе искови молби в съда за завеждане на дело за отнемане в полза на държавата на имуществото на ответниците, след влизане в сила на присъди за извършени престъпления от НК, които попадат   в състава на чл.3, ал.1, съгласно изискванията на действащия Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Връщане към списък