Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 16.06.2010 г.


Актуално - Новини

16.06.2010 | 00:00

Съобщение - 16.06.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на втора инстанция дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу  Живка Гаич от гр. Добрич. Стойността на отнетото имущество по съдебни експертни оценки е 3 146 300 лв.

Варненският апелативен съд потвърди решение № 528/13.10.2009 г. на Добричкия окръжен съд за отнемане в полза на държавата на имуществото на ответниците Живка Гаич и нейното семейство.
Производството по чл.13, ал.1, т.1 по ЗОПДИППД срещу лицето бе образувано от комисията през м.юли 2007 г. Гаич е с влязла в сила присъда на 10.11.2006 г.  за присвояване на пари в големи размери (престъпление по чл.202, ал.2, т.1 вр. ал.1, т.1 вр. чл.201 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК).

Съгласно разпоредбите в закона, КУИППД установи всички данни за реализираните доходи и направените разходи (за издръжка и  придобиване на имущество) на ответниците за периода 1986 г. - 2007 г. Съдът намира, че на отнемане по реда на ЗОПДИППД, който е специален закон, подлежи имущество придобито пряко или косвено от престъпна дейност, като законът не съдържа изискване за наличие на пряка причинна връзка между придобиването на имущество и конкретната престъпна дейност, за която лицето е осъдено с влязла в сила присъда.

Варненският апелативен съд потвърди отнемане в полза на държавата на следното процесно имущество:

- апартамент в гр.Добрич, с площ от 77.42 кв.м., заедно с избено помещение и с 2.42455% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя;
- дворно място с площ 4 400 кв.м. в гр. Каварна;
- двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 232 кв.м., построена върху горепосоченото дворно място в гр. Каварна, както и всички подобрения извършени в парцела;
- дворно място с площ от 485 кв.м. в гр.Каварна, курортна зона;
- гаражна клетка с площ 20,99 кв.м. в гр. Добрич, ведно с 3,85% ид.ч. от общите части на сградата
- лек автомобил марка Опел, модел Корса;
- сума от 950 лв. - от продажбата на апартамент в гр. София;
- сума от15 383 лв. - от продажбата на апартамент в гр. Бургас;
- сума от 8  910 лв. - от продажбата на две дворни места в курортната зона на гр. Каварна, с обща площ 1 122 кв.м.;
- левовата равностойност на установените 3 291,75 $ по отделни банкови сметки.

Решението на Варненския апелативен съд подлежи на обжалване пред ВКС на Република България.

Връщане към списък