Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 17.02.2009 г.


Актуално - Новини

17.02.2009 | 00:00

Съобщение - 17.02.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки срещу ЕЛИЗАБЕТ ЕЛЕНА ВОН МЕССИНГ, родена в гр. Ленинград, притежаваща филандски паспорт, с настоящ адрес - гр. София.

 

Общата пазарна стойност на предложеното за обезпечение имущество към настоящия момент е в размер на 23  827 288  лв.

 

Проверяваното от КУИППД лице е с повдигнато обвинение от Софийска градска прокуратура за извършване на престъпления по чл. 253, ал.7, вр. ал.5, вр. ал. 3, т.2, вр, ал. 1, пр.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл. 250, ал.1 пр.3, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал.1 от НК /изпиране на пари/, които попадат в обхвата на чл. 3, ал.1, т.15 и т.16 от ЗОПДИППД.

 

Съдът се произнесе с Определение в полза на иска на молителя (КУИППД) и допусна поисканите обезпечения, във връзка с осъществяването правата на държавата, по бъдещо искане за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност.

 

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност наложи следните обезпечителни мерки:
- възбрана върху апартамент в гр. София;
- запор на дружествени дялове от капитала на  "ОПТИМА КА" ЕООД; 
запор на всички банкови сметки  на проверяваното лице; 
запор на всички банкови сметки на юридическото лице - с едноличен собственик и представлявано от ЕЛИЗАБЕТ ЕЛЕНА ВОН МЕССИНГ.

Връщане към списък