Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 17.11.2010 г.


Актуално - Новини

17.11.2010 | 00:00

Съобщение - 17.11.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели заведено дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Димо Калудов от гр. Бургас. Бургаският окръжен съд постанови отнемане на имущество с обща стойност 234 570,65 лв.

КУИППД образува производство за установяване на имущество по ЗОПДИППД срещу Димо Калудов от гр. Бургас след получено уведомление за извършено престъпление по чл.255, ал.1 от НК, което попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.17 от закона.

Проверяваното лице е с влязла в сила присъда на Бургаския окръжен съд, като ответникът е признат за виновен в това, че за периода от 01.01.2005 г. до 15.04.2005 г. в гр. Бургас е избегнал плащането на данъчни задължения в големи размери.

След установяване на всички данни и събиране на необходимите доказателства, КУИППД заведе дело за отнемане на имущество по ЗОПДИППД срещу проверяваното лице, като в съдебния процес бяха направени съдебно-икономически експертизи, които потвърдиха, че за проверявания период 1985 г.  – 2009 г.  Калудов и неговото семейство са получили законни доходи в размер на 994,34 минимални работни заплати и са реализирали разходи за издръжка и придобиване на имущество в размер на 2 309,47 минимални работни заплати. Съдът прие становището, че за констатираната разлика от 1 315,13 минимални работни заплати  не се установяват законни източници на доходи.

Бургаският окръжен съд се произнесе  с решение, в което постанови да се отнеме в полза на държавата следното имущество:

- етаж от двуетажна масивна сграда в гр. Бургас, ведно с избено и таванско помещения;
- лек автомобил марка Пежо 306;
- сумата от 107 570,65 лв.  - получена от продажбата на недвижим имот в гр. Бургас.

Съдът осъжда ответникът да заплати на КУИППД направените разноски по делото   в размер на 12 102 лв.

Решението на първа съдебна инстанция може да бъде обжалвано пред Бургаския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването на страните.

Връщане към списък