Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 18.04.2011 г.


Актуално - Новини

18.04.2011 | 00:00

Съобщение - 18.04.2011 г.

Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, извади изпълнителен лист по окончателно спечелено с определение на ВКС дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Димитър Желязков от гр. Несебър. Настоящият изпълнителен лист ще бъде предоставен на Министерството на финансите, което по закон има правомощията за последващо разпореждане с отнетото имущество.

Това е 23-тото спечелено от КУИППД гражданско дело, с което общата стойност на всички окончателно спечелени дела в полза на държавата е 10 844 122,75 лв.

КУИППД започна проверка срещу Димитър Желязков по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност през м. април 2007 г., последвана от производства по чл.13, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от закона. Комисията заведе гражданско дело за отнемане в полза на държавата в Бургаския окръжен съд през м. март 2008 г. След проведени 5 заседания, първоинстанционният съд се произнесе в полза на КУИППД. Ответникът по делото обжалва постановеното решение пред Бургаския апелативен съд, който с решение №22/19.03.2010 г. остави в сила решение №203/24.07.2009 г. на БОС. Димитър Желязков внесе касационна жалба във ВКС, който се произнесе и не допусна обжалване на решението на Апелативен съд - Бургас. С влязлото в сила съдебно решение в полза на държавата се отнемат:

апартамент с площ от 72 кв.м. в гр. Несебър, два магазина и три склада в гр. Несебър, право на строеж върху държавно урегулирано място цялото с площ от 190 кв.м., в кв.Черно море, гр. Несебър за построяване на жилищна сграда, съгласно одобрен архитектурен проект, нива с площ от 11 199 кв.м. в землището на гр. Бургас, по 1/18 идеални части в дялове на проверяваното лице и двете му дъщери от застроено дворно място с площ от 2 562 кв.м., съставляващо урегулиран парцел по плана на с. Ахелой, дворно място от 590 кв.м. в гр.Сунгурларе, ведно с построената в него масивна жилищна сграда, гараж и др. подобрения, дворно място от 228 кв.м. в с. Равда общ. Несебър, неурегулирано дворно място от 4 518 кв.м. в с. Равда общ. Несебър, лек автомобил марка  Мерцедес, лек автомобил марка  Порше,  модел 928, лек автомобил марка Алфа Ромео, модел Ромео, лек автомобил марка BMW, модел 520, сумата от 5 000 лв., която представлява левовата равностойност на 50 дружествени дяла от капитала на Прогрес 2003-ЕООД, сумата от 2 500 лв., която представлява левовата равностойност на 25 дружествени дяла от капитала на Агростил 2005-ООД, сумата от 2 500 лв. - получена от продажбата на 25 дружествени дяла от капитала на Инвест Петролиум - ООД,  сумата от 300 лв. - получена от продажбата на лек автомобил  Пежо, сумата от 5 171.31 лв.- наличност по три броя банкови сметки. Ответникът Димитър Желязков е осъден да заплати и държавни такси и разноски по делото.

Връщане към списък