Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 20.10.2009 г.


Актуално - Новини

20.10.2009 | 00:00

Съобщение - 20.10.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Софийски градски съд дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност,  на обща стойност от 2  136 785 лв., срещу наследниците на Йордан Цонков от гр. София.

 

КУИППД извърши проверка по ЗОПДИППД след сезиране от Софийска градска прокуратура за образувана прокурорска преписка срещу лицето Йордан Цонков - за престъпление по чл. 255 ал.1 т.1 и т.2 от НК.

 

В резултат на установените данни от проверката комисията образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност през м. февруари 2009 г. срещу Даниела Цонкова - съпругата на починалото,   в хода на наказателното производство проверявано лице.

 

През месец юни 2009 г. в Софийски градски съд беше внесено мотивирано искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск на КУИППД за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, което беше  уважено от съда и се наложиха обезпечителни мерки върху притежаваното от семейството имущество.

 

Извършеният икономически анализ показва, че за периода от 1984 г. до 2009 г. семейството е  реализирало общо приходи в размер на 1 122,06 минимални работни заплати за страната, а е извършило разходи в размер на 2 647,17 минимални работни заплати, т.е. констатира се отрицателна разлика в размер на 1 525,11  минимални работни заплати за страната. Налице е имущество на значителна материална стойност, за което няма данни за законни източници на средства, които да позволяват придобиването му.

 

Съгласно разпоредбите на ЗОПДИППД, Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност внесе мотивирано искане в Софийски градски съд и заведе дело за отнемане в полза на държавата  на следното имущество:

-          2 апартамента в гр. София, кв. "Люлин", с обща застроена площ от 90 кв.м.

-          2 апартамента в гр. София, кв. "Хиподрума", с обща застроена площ от 97 кв.м.

-          по 1/3 ид.ч. на 3 броя ливади в с. Иваняне, гр. Банкя, с обща площ от 3 827 кв.м.

-          6 броя ниви с обща площ от 29 820 кв.м. в с. Обеля, общ. Връбница, гр. София

-          2 броя леки автомобили - марка "Мерцедес" , модел "500" и марка "Мерцедес" , модел "С 320 ЦДИ"

-          3 броя товарни ремаркета

-          сумата от 28 700 лв. - получена от продажбата на лек автомобил марка "GMC" , модел "Тайфун" и лек автомобил марка "Мерцедес", модел "190"

-          сумата от 5 000 лв. - равняваща се 100% от капитала на  "Панама 2005" ЕООД

-          сумата от 25 000 нед. лв. - равняваща се на 50%  дружествени дялове от капитала на "Айс-Ем-Джи" ООД.

Връщане към списък