Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 21.12.2009 г.


Актуално - Новини

21.12.2009 | 00:00

Съобщение - 21.12.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели в  Окръжен съд - Търговище дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Ответник по делото е Мустафа Алиев, а общата стойност на отнетото имущество е 3 438 375,31 лв. Това е най-големият иск, спечелен от комисията на първа съдебна инстанция до настоящия момент.

Търговищкият окръжен съд се произнесе с Решение № 53, по заведено от КУИППД дело срещу Мустафа Алиев от гр. Търговище.

Проверяваното лице е с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл. 256, ал.2, пр. второ във връзка с чл.256, ал.1 от НК, което попада в предметния обхват на чл.3, ал.1, т. 17 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД). Присъдата срещу Алиев е влязла в сила от датата на решението на ВКС - 23 април 2008 г. Той е признат за виновен в това, че за периода 01.01.2000 г. -31.03.2005 г. при условията на продължавано престъпление чрез използване на неистински документи, фактури и документи с невярно съдържание,  получил от държавния бюджет неследваща се парична сума - 1 223 043.90 лв. - представляваща особено големи размери. При направената проверка комисията констатира, че ответникът има и няколко други влезли в сила присъди за различни престъпления: през 1986 г. - за валутно престъпление, през 1994 г. - за притежание на оръжие, през 1997 г. - за самоуправство, през 2002 г. - за управление на МПС с рег. табели на друг автомобил.

Териториалната дирекция на КУИППД в гр. Велико Търново започна проверка по ЗОПДИППД срещу Мустафа Алиев от 23 януари 2006 г., след получено уведомление - на основание чл.21, ал.1 от ЗОПДИППД, от Окръжна прокуратура  - гр. Търговище.

В резултат на установените данни от направената проверка, през м.септември 2006г. КУИППД взе решение за образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Алиев.

През м. септември 2006 г. КУИППД отправи и искане за налагане на обезпечителни мерки, което бе уважено от съда.

КУИППД внесе мотивиран иск в съда за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност през м. юни 2008 г.

В съдебния процес съгласно изготвена съдебно-икономическа експертиза, се установи, че за периода 1982 г. - 2008 г. по данни от официални документи - нотариални актове и договори, Мустафа Алиев и неговото семейство са получили доходи в размер на 1 125,75 минимални работни заплати за страната, а са изразходвали средства в размер на 4 415,07 минимални работни заплати.

Предмет на отнемане в исково производство е имуществото на Мустафа Алиев и неговото семейство, както и на контролираните от Алиев юридически лица, придобито през проверявания период, за което липсват данни за законни източници.

Търговищкият окръжен съд се произнесе след проведени 5 съдебни заседания и постанови, в полза на държавата да се отнеме следното имущество:

1. сграда  " Кафе-аперитив" в гр. Търговище, с РЗП от 175 кв.м, на стойност 579  631 лв.
2. ½ ид.ч.от апартамент с площ от 127,80 кв.м., ведно с избено помещение от 9 кв.м.и гараж от 20.60 кв.м., находящ се в гр. Търговище, на стойност 47 789 лв. за половината апартамент и 4761 лв. за половината от гаража
3. ½ ид.ч. от апартамент, находящ се в гр. Търговище, с площ от 77,53кв.м. на стойност 21 404 лв.
4. ½ ид.ч. от апартамент, находящ се в гр. Търговище, с площ 67,45 кв.м. на стойност 21  738,5 лв.
5. монолитен гараж с площ от 15,12 кв.м, на улица Аксаков №7, в гр. Търговище на стойност 3  494,5 лв.
6. ½ ид.ч. от лозе с площ 11,400 дка. в землището на с. Овчарово, общ. Търговище
7. ½ ид.ч. от пасище с площ 8,006 дка. в землището на с. Овчарово, общ. Търговище
8. ½ ид.ч. от нива с площ 18, 097дка. в землището на с. Овчарово, общ. Търговище
(Обща стойност на трите имота по т. 6, т.7 и т.8  - 3  447,50 лв.)
9. нива с площ 8, 505 дка. в местността " Мандра" в землището на с. Голямо Ново, община Търговище на стойност 1 275 лв.
10.  ½ нива с площ 8, 507 дка. в местността " Мандра" в землището на с. Голямо Ново, община Търговище на стойност 637,50 лв.
11.  дворно място с площ от 435 кв.м. в на гр. Търговище на стойност 10 200 лв.
12.  дворно място с площ 3  437 кв.м , в гр. Търговище, ведно с построена в имота сграда със застроена площ от 340 кв.м., на стойност от 233  312 лв.
13.  дворно място  с площ от   0.362, находящо се в местността  " БИЙОРМАН" , заедно с построената в него масивна сграда - ветеринарна лечебница с площ 141 кв.м. на стойност 7 900 лв.
14.  дворно място в гр.Търговище с площ от 865 кв.м., заедно с находящата се в него жилищна сграда на четири етажа, с обща застроена площ от 3  120,30кв.м., използваема надземна площ - 2  191,82 кв.м., подземна площ  - 658,38 кв.м, складова площ - 270,10 кв.м., на стойност 22 000 лв. ведно с 83/100 ид. ч. от построена в имота жилищна сграда, която включва 23 апартамента и 8 обекта за търговска дейност на стойност 1  821  291,41 лв.
15.  право на строеж за построяване на двуетажна сграда, на стойност 62  000лв.
16.  право на строеж за построяване на четириетажна жилищна сграда с РЗП 2 854  кв.м., на стойност 246 700 лв.
17.  право на строеж за построяване на двуетажна сграда с РЗП 716 кв.м., на стойност 61 800 лв.
18.  право на строеж за построяване на четириетажна жилищна сграда с РЗП 1  515 кв.м., на стойност 161 600 лв.
19.  лек автомобил, марка "Мерцедес" , модел  "S 350" , на стойност 9  062 лв.
20.  лек автомобил, марка "Фиат" , модел "Пунто" на стойност 2 717 лв.
21.  автобус, марка "Форд" , модел "Транзит" на стойност 3 672 лв.
22.  товарен автомобил, марка "Шкода-Мадара" , модел "Лиаз" на стойност 7 995 лв.
23.  ремарке товарно, марка "Евростандарт" на стойност 5 000 лв.
24.  сумата от  78  000 лв.  - стойността на дарение на лек автомобил модел "Мерцедес"
25.  сумата от 519,90 лв. от продажбата на апартамент в гр. Търговище
26.  сумата от 342,10 лв. от продажбата на магазин в гр. Търговище
27.  сумата от 518,50 лв. от продажбата на апартамент в гр. Търговище
28.  сумата от 478,30 лв. от продажбата на апартамент в гр. Търговище
29.  сумата от 524 лв. от продажбата на апартамент в гр. Търговище
30.  сумата от 89,60 лв. от продажбата на гараж в гр. Търговище
31.  сумата от 103,50 лв. от продажбата на гараж в гр. Търговище
32.  сумата от 86 лв. от продажбата на гараж №1 в гр. Търговище
33.  сумата от 86 лв. от продажбата на гараж №2 в гр. Търговище
34.  сумата от 1  200лв. от продажбата на товарен автомобил марка "Мерцедес" , модел "811 Д"
35.  сумата от 1  100лв. от продажбата на товарен автомобил марка "Камаз" , модел "5511"
36.  сумата от 2 500 лв. от продажбата на 250 дяла от капитала на "Форса" ООД
37.  500 дружествени дяла по 10 лв. от капитала на "Евроферм" ЕООД, на стойност 5 000лв.
38.  5 000 дружествени дяла по 1 лв. от капитала на "Търговищка заложна къща" ЕООД, на стойност 5  000лв.
39.  170 дружествени дяла по 10 лв. от капитала на "Екоелит" ООД, на стойност 1 700 лв.
40.  170 дружествени дяла по 10 лв. от капитала на "СМТ - Комерс" ООД, на стойност 1 700 лв.

Търговищкият окръжен съд осъжда Мустафа Алиев и СД "Албаш- Алиев, Идаетов и Сие" да заплатят солидарно на КУИППД сумата от 14 237,20 лв. - направени разноски по делото.

Решението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативен съд гр. Варна.

Връщане към списък