Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 24.11.2009 г.


Актуално - Новини

24.11.2009 | 00:00

Съобщение - 24.11.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция в  Окръжен съд - Монтана дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Ответник по делото е Иво Илиев, с обща стойност на отнетото имущество - 133 014 лв.

Монтанският окръжен съд се произнесе с решение по гр. дело №126/2008 г., заведено от КУИППД срещу проверяваното лице Иво Илиев от гр. Монтана.

КУИППД образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност през м.септември 2007 г., след направена проверка по  получено уведомление от ОД "Полиция"  - гр. Монтана за извършено престъпление, визирано в разпоредбата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД.

Образуваната преписка е приключила с присъда на Районен съд - гр.Монтана , с която Иво Илиев е признат за виновен за извършено престъпление по чл.209, ал.1 от НК (измама). Присъдата е влязла в законна сила на 16.05.2008 г.

КУИППД заведе срещу лицето Иво Илиев дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност  през юли 2008 г.

В резултат на анализа на представените от комисията доказателства и предвид заключенията на тройната съдебно - оценъчна експертиза, съдът прие, че общо за проверявания период от 07.01.1985 г. до 31.12.2007 г. ответникът и неговото семейство са направили разходи в размер на общо 2 696,55 месечни минимални работни заплати за страната (вкл. стойността на придобитото имущество по суми, заплатени за придобиването му), като безспорно са установени законни доходи в размер на 1 615 минимални месечни работни заплати.

След проведени 5 съдебни заседания, Монтанският окръжен съд се произнесе с решение и отсъди да се отнеме в полза на държавата следното имущество:
- поземлен имот в град Монтана, с площ 486 кв.м.
- масивна жилищна сграда в гр. Монтана, ведно с прилежащите лятна кухня и гараж
- 50 дружествени дяла от капитала на "Палет" ЕООД, в размер на 5  000 лв.
- сумата от 5  000 лв. - от продажба на 500 дружествени дяла от капитала на "Дени-М" ЕООД
- сумата от 350 лв. - от продажбата на лек автомобил марка "Тойота", модел "Рунер"
- сумата от 500 лв. - от продажбата на лек автомобил марка "Фолксваген" , модел "Пасат"
- сумата от 200 лв. - от продажбата на лек автомобил марка "Ауди" , модел "А6"
- сумата от 500 лв. - от продажбата на лек автомобил марка "Мерцедес" , модел "809"
- сумата от 800 лв. - от продажбата на лек автомобил марка "Опел" , модел  "Омега "
- сумата от 500 лв.  - от продажбата на лек автомобил марка "БМВ" , модел "525ТД"
- сумата от 300 лв.  - от продажбата на лек автомобил марка "Форд" , модел "Мондео"
- сумата от 350 лв.  - от продажбата на лек автомобил марка "Опел" , модел "Омега"
- сумата от 500 лв.  - от продажбата на лек автомобил марка "Опел" , модел "Омега".

Съдът осъди Иво Илиев да заплати на КУИППД сумата от 4  219,28 лв. - направени разноски по делото.

Първоинстанционното решение може да се обжалва от страните пред Софийския апелативен съд.

Връщане към списък