Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 25.08.2009 г.


Актуално - Новини

25.08.2009 | 00:00

Съобщение - 25.08.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Пловдивския окръжен съд дело за отнемане на имущество в полза на държавата срещу Енчо Енчев от гр. Пловдив. Процесното имущество е на обща стойност 845  508 лв.

Проверяваното лице е признато за виновно, за извършено престъпление по чл.209, ал.2, във вр. чл.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. "б" , във вр. чл.2, ал.2 от НК, което попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.8 от ЗОПДИППД (Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност).

Въз основа на събраните данни от предварителната проверка, през м. ноември 2008 г. срещу  проверяваното лице се образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

В резултат на извършената проверка, КУИППД установи, че за периода 1990 г. - 2008 г. Енчо Енчев е  реализирал приходи в размер на 2 261,17 минимални работни заплати за страната, а е извършил разходи в размер на 6 041,14 минимални работни заплати за страната.

В исковото производство на КУИППД предмет на отнемане в полза на държавата е следното имущество:

½ ид. ч. от недвижим имот заедно с построена двуетажна къща-близнак с площ от 128 кв.м.  в гр. Пловдив;
- гараж в гр. Пловдив;
- лек автомобил;
- левовата равностойност от продажбата на 6 броя апартаменти в гр. Пловдив;
- левовата равностойност от продажбата на 5 броя леки автомобили, сред които има и леки автомобили с марка  "Алфа Ромео" и  "Мерцедес";
- сумата от 110 500лв. предоставена в заем от проверяваното лице на трети лица;
- дружествени дялове от капитала на "ИНТЕРР ГРУП" ООД, в размер на 2 500 лв.

Делото заведено от КУИППД ще бъде гледано от Пловдивския окръжен съд.

Връщане към списък