Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 26.10.2010 г.


Актуално - Новини

26.10.2010 | 00:00

Съобщение - 26.10.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, наложи с определение на Софийския градски съд обезпечителни мерки по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Красимир Георгиев от гр. Плевен.

Цената на иска срещу лицето е 1 058 956,58 лв. 

КУИППД започна проверка по ЗОПДИППД срещу Красимир Георгиев от гр. Плевен след постъпило уведомление от Софийска градска прокуратура за образувано и водено досъдебно производство срещу лицето, за извършени престъпления по чл. 255, ал. 3, вр. ал.1, т.1 и т.2 алт., вр. чл.26 от НК.

В резултат на извършената проверка КУИППД констатира  наличие на данни за образуване на производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД. Престъплението, за което проверяваното лице е привлечено като обвиняем, попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.21 от Закона.

Анализът на КУИППД показа, че са налице достатъчно доказателства, от които е видно, че има несъответствие между стойността на придобитото имущество и декларираните приходи на проверяваното лице в размер на " значителна стойност" по смисъла на закона. Налице е презумпцията на чл.4, ал.1 от Закона, че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото установените законни източници на доходи по отношение на проверяваното лице не са достатъчни за придобиването му.

КУИППД внесе искане в съда за налагане на обезпечителни мерки, които са наложителни във връзка с осъществяването на правата на държавата по евентуално бъдещо съдебно решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. СГС допусна следните обезпечителни мерки:

Възбрана върху апартамент с площ от 185,50 кв.м. в гр. София;
Възбрана върху поземлен имот с площ от 4 108 кв.м. в гр. Шумен,ведно спостроените в него 5 сгради;
Възбрана върху 3 броя паркоместа   в гр. София;
Възбрана върху право на строеж на офис в гр. Плевен;
Запор върху   дялове от капитала на 4 търговски дружества; 
Запор на всички банкови сметки в лицензираните банки в Република България.
                     
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, (съгласно изискванията на ЗОПДИППД), ще внесе искова молба в съда за отнемане в полза на държавата на имуществото на ответника, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от НК, които попадат в на чл.3, ал.1 от Закона.

Връщане към списък