Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 27.05.2010 г.


Актуално - Новини

27.05.2010 | 00:00

Съобщение - 27.05.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, заведено срещу Христо Иванов от гр. Провадия. Варненският окръжен съд се произнесе с Решение от 21 май 2010г. за отнемане на имущество в полза на държавата с обща стойност 382 052,60 лв.

Проверяваното лице Христо Иванов от гр. Провадия е с влязла в сила на 07.12.2007 г. присъда за извършено престъпление по чл.215, ал.2 във вр. с ал.1, вр. с чл. 26 ал.1, чл.20 ал.2 от НК.

КУИППД образува производство срещу лицето за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, с решение на колегиалния орган от м. юни 2006 г., след направена проверка по ЗОПДИППД на основание получено уведомление от Варненска окръжна прокуратура.

В хода на проверката се установи, че Христо Иванов е с криминално минало - осъждан за кражба на лично имущество през 1981 г., за кражба през 1987 г. и за нарушение на Закона за сделките с валутни ценности и за валутен контрол през 1988 г.

КУИППД внесе иск в съда за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност през м. февруари 2008 г.

След проведени 12 съдебни заседания Варненският окръжен съд прие, че за проверявания период 1981 г. – 2006 г. Христо Иванов е реализирал отрицателна разлика между доходи и разходи в размер на 6  332,63 минимални работни заплати за страната.

В резултат на всички представени доказателства от страните в процеса и направените съдебни експертизи от вещи лица, съдът постанови в полза на държавата да се отнеме:

- бар-клуб с площ от 197,83 кв.м в гр. Варна;
- дворно място в гр. Варна;
- лек автомобил Мазда 323;

- суми от продажбите на 7 броя автомобили;
- сумата от 10 900 лв. - от продажбата на недвижим имот.

Съдът осъжда ответника да заплати на КУИППД направените разноски по делото в размер на 9 606 лв.

Решението на първа съдебна инстанция може да бъде обжалвано пред Апелативен съд - гр. Варна в 14 дневен срок от съобщението му на страните.

Връщане към списък