Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 27.07.2009 г.


Актуално - Новини

27.07.2009 | 00:00

Съобщение - 27.07.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност срещу Димитър Желязков - Митьо Очите, с обща стойност на имуществото - 2 357 883 лв.

 

Бургаският окръжен съд се произнесе с Решение № 203 от 24.07.2009 г. по заведено от КУИППД дело срещу Димитър Желязков Желязков.


Лицето е с влязло в сила споразумение на Хасковския окръжен съд за притежаване на оръжие без надлежно разрешение - престъпление по чл. 339 от НК, противоправно отнемане на движими вещи - грабеж  - престъпление по чл. 199, ал.1, т.1, вр. чл.198, ал.1 от НК, които попадат в обхвата на чл.3, ал.1, т.23 и т.6 от ЗОПДИППД.


Лицето е и с влязло в сила споразумение на Бургаския окръжен съд за организиране и ръководство на организиранa престъпна група - престъпление по чл. 321, ал.3, т.1 от НК, което попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.21 от ЗОПДИППД.

 

КУИППД образува производство за установяване на имущество срещу проверяваното лице и неговото семейство на през м. октомври 2007 г.

 

След събиране на информация от всички институции, направения икономически и правен анализ, на 26.03.2008 г. КУИППД взе решение за внасяне на мотивирано искане в съда за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.

 

Комисията доказа по безспорен начин, че за проверявания период от 1990 г.- 2007 г. получените приходи на ответниците възлизат на 257.64 броя  минимални работни заплати, като извършените разходи надвишават значително законните източници на средства, при което се явява отрицателна разлика от 12 068.43 броя минимални работни заплати за страната.

 

Бургаският окръжен съд се произнесе с решение в полза на ищеца - КУИППД, след проведени 5 съдебни заседания.

 

Отнетото в полза на държавата имущество включва:


- право на строеж върху държавно урегулирано място в гр. Несебър
- дворно място от 590 кв.м., ведно с построената масивна жилищна сграда в гр.Сунгурларе
- нива, с площ от 11 199 кв.м. в землището на гр. Бургас
- магазин и склад в гр. Несебър
- магазин, два склада и гараж в гр. Несебър
- апартамент в гр. Несебър
- две дворни места в с. Равда с обща площ от 4746 кв.м.
- лек автомобил марка  Мерцедес
- лек автомобил марка Порше, модел 928
- лек автомобил марка  Алфа Ромео, модел Ромео
- лек автомобил марка BMW, модел 520 i
- 50 дружествени дяла от капитала на Прогрес 2003-ЕООД
- 25 дружествени дяла от капитала на Агро Стил 2005-ООД
- сумата 2500 лв. - от продажбата на 25 дружествени дяла от капитала на Инвест Петролиум-ООД
- сумата от 300 лв. - от продажбата на лек автомобил Пежо , модел 605
- сумата от 5161лв.- налични по банкови сметки.

Съдът осъжда ответника да заплати на КУИППД направените разноски по делото в размер на 22 831.91 лв.

 

Решението на съда подлежи на обжалване пред Апелативния съд гр. Бургас в законоустановения срок.

Връщане към списък