Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 28.10.2009 г.


Актуално - Новини

28.10.2009 | 00:00

Съобщение - 28.10.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дела за отнемане на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД), с обща стойност  1 356 829 лв.

КУИППД заведе дела в следните съдилища в страната:

1. В Пернишкия окръжен съд, комисията заведе дело за отнемане на имущество, с обща стойност от 337 370 лв. срещу Асен Димов от гр. Перник.

Лицето има образувано производство за установяване на имущество през м. април 2009 г.
Димов е осъден за извършено престъпление по чл.242, ал.1 б. " д" , пр.1 от НК - за пренасяне през граница, без знанието и разрешението на митниците, на стоки (цигари) за търговски цели в големи размери.

В хода на извършената проверка се събраха данни за проверяваното лице и неговото семейство, че за периода 1996 г. – 2009 г. са реализирани общо приходи в размер на 1178 минимална работни заплати за страната, а са извършени разходи в размер на 2290,04 минимални работни заплати, за които не са установени законни доходи.

Комисията претендира да се отнемане в полза на държавата следното имущество:
- сутерен в гр. Перник 
- недвижим имот  - "Супермаркет" в гр. Перник 
- недвижим имот  - "Базар с покрита тераса" в гр. Перник 
- два леки автомобила 
- мотопед 
- товарен автомобил 
- сумата от 1 100 лв.  - получена от продажбата на леки автомобили 
- 25 дружествени дяла от капитала на "Виктория - 98" ООД 
- 50 дружествени дяла от капитала на "Си Енд Си 2009" ЕООД 
- 75 дружествени дяла от капитала на Булгрейнс груп БГ-ООД

Първото заседание по делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност е насрочено за 05.11.2009г. в   Пернишкия окръжен съд.

2. В Благоевградския окръжен съд, КУИППД заведе дело за отнемане на имущество в полза на държавата срещу Васил Петров от гр. Дупница. Общата стойност на процесното имущество е 358 500 лв.

 

Проверяваното лице е осъдено за извършено престъпление по чл. 244, ал.1, пр.2 от НК, за това, че при условията на продължавано престъпление е прокарало в обръщение подправени парични знаци, като е знаел, че са подправени.

 

Производството за установяване на имуществото на Петров е  образувано през м. октомври 2008 г. В резултат на извършената проверка се установи, че за проверявания период /1993 г. – 2008 г./ лицето и неговото семейство имат законни приходи в размер на 438,77 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 1843,4 минимални работни заплати. За получената отрицателна разлика от 1404,63 минимални работни заплати, няма данни за законни източници.

 

КУИППД посочва в исковото си производство, като предмет на отнемане следното имущество:

 
* поземлен имот в гр. Благоевград, с площ от 669 кв.м., ведно с едноетажна масивна сграда със застроена площ от 296,43 кв.м., състояща се от:
-  пункт за диагностика на коли
-  помещение за почистване на коли
-  магазин за авточасти с офис
-  помещение за смяна на гуми
-  склад за материали и авточасти 
* едностаен апартамент в с.Черниче, общ. Симитли 
* ½ ид.ч. от нива в гр. Благоевград, с площ от 3001 кв.м 
* ½ ид.ч. от нива в гр. Благоевград, с площ от 999 кв.м 
* ½ ид.ч. от нива в с. Рилци, с площ от 1500 кв.м 
* ½ ид.ч. от нива в гр. Благоевград, с площ от 700 кв.м 
* 1/12 ид.ч. от нива, с площ от 2497 кв.м., в с. Плоски, общ. Сандански 
* 1/12 ид.ч. от нива, с площ от 4998 кв.м., в с. Плоски, общ. Сандански 
* 1/12 ид.ч. от нива, с площ от 10 502 кв.м., в с. Плоски, общ. Сандански 
* 1/12 ид.ч. от нива, с площ от 2500 кв.м., в с. Плоски, общ. Сандански 
* 1/4 ид.ч. от нива, с площ от 4004 кв.м., в с. Илинденци, общ. Струмяни 
* два леки автомобила


Първото заседание по делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Васил Петров е насрочено за 26.11.2009 г. в  Благоевградския окръжен съд.

3. В Софийския градски съд са заведени дела за отнемане на имущество в полза на държавата, със следните ответници:

Мария Загорска от гр. София, с влязла в сила присъда за това, че в качеството си на длъжностно лице  - изпълнителен директор на ЮЛ с нестопанска цел  - Сдружение "Клубове на жените - земеделки", е присвоила чужди пари - собственост на Европейския съюз, представляващи първоначално финансиране от 60% по проект: "Семейните фермери - наемни работници или собственици".  Стойността на имуществото в мотивирания иск е 108  067,77 лв.

Производството за установяване на имуществото на лицето е образувано през м. април 2009 г.
КУИППД установи, че за периода 01.01.1985 г. -31.12.2008 г. проверяваното лице е реализирало приходи в размер на 160,96 минимални работни заплати, а е извършило разходи за закупуване на недвижими имоти, движими вещи (влогове в сметки в търговски банки в страната) в размер на 1393,13 минимални работни заплати.

От събраните доказателства е налице на имущество на значителна стойност, за което не са констатирани законни източници.

В исковото производство КУИППД претендира да се отнеме следното имущество:
* сумата от 930 $, ведно с лихвите  - в  наличност по банкова сметка 
* сумата от 20 000 евро, ведно с лихвите - в  наличност по банкова сметка 
* сумата от 110,90 евро, ведно с лихвите  - в  наличност по банкова сметка 
* сумата от 30 000 евро, ведно с лихвите  - в  наличност по банкова сметка 
* сумата от 1350 британски паунда, ведно с лихвите  - в наличност по банкова сметка 
* сумата от 5 843 лв., ведно с лихвите  - в наличност по банкова сметка.

Първото заседание по делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Мария Загорска е насрочено за 16.11.2009г. в  Софийски градски съд.

Николай Клисарски от гр. Дупница е с влезли в сила присъди за извършени престъпления по чл.354а, ал.2, т.1, предл. 1, във вр. с чл.354а, ал.1 изр.2, предл.1 по чл.354а, ал.1, изр.2 по чл.354в, ал.1, предл.2 по чл.339, ал.1, предл.2 от НК, които са визирани в чл.3, ал.1, т.23 и т.25 от ЗОПДИППД. Заведеното дело за отнемане на имущество е с обща стойност  135  869,24 лв.

Проверяваното лице има образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност през м. март 2009 г.

В процеса на работа по производството комисията установи, че са налице и други влезли в сила присъди срещу Клисарски за извършени престъпления по НК през 1983 г. и 2001 г.

От направената проверка се констатира, че от 1983 г.  до 2007 г., има реализирани общо приходи в размер на 93,93 минимални работни заплати, а са извършени разходи в размер на 3 105,42 минимални работни заплати.

Предвид събраните доказателства, КУИППД иска да се отнемане в полза на държавата следното имущество, собственост на лицето:
- 1/6 ид.ч. от незастроено дворно място в гр.София, кв. "Студентски град" , с обща площ от 237 кв.м.
- 1/6 ид.ч. от незастроено дворно място в гр.София, кв. "Драгалевци" , с обща площ от 1 790 кв.м.
- лек автомобил марка "Мерцедес", модел "300-ГД"
- лек автомобил марка "Ауди" , модел  "А-6"
- суми от продажбата на имущество
- суми - налични по две банкови сметки

Първото заседание по заведеното гражданско делото с ответник - Николай Клисарски  е насрочено за 16.03.2010 г. в  Софийски градски съд.

4. В Хасковския окръжен съд КУИППД заведе дело по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу  Дончо Димитров от гр. Харманли. Общата стойност на процесното имущество е  417  022,60 лв.

Лицето е с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.339, ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. "б" от НК (притежание на огнестрелно оръжие, без да има за това надлежно разрешение).

КУИППД образува производство срещу проверяваното лице през м. май 2009 г. Извършеният икономически анализ показва, че за периода  от 1984 г. до 2008 г. са реализирани общо приходи в размер на 912,44  минимални работни заплати за страната, а са извършени разходи в размер на 4942,63 минимални работни заплати. На лице е отрицателна разлика от 4030,19 минимални работни заплати, за която няма установени данни за източници на средства.

Въз основа на събраните доказателства, КУИППД посочва за предмет на отнемане в исковото производство следното имущество: 
*  сграда за комплексни услуги на три етажа в гр. Харманли, която включва следните 7 обекта:
- самостоятелен обект за търговска дейност, с площ от 101 кв.м.,
- самостоятелен обект, с площ от 88 кв.м.,
- самостоятелен обект за здравни и социални услуги, с площ от 24 кв.м.,
- самостоятелен обект за търговска дейност, с площ от 58 кв.м.,
- самостоятелен обект за търговска дейност, с площ от 95 кв.м.,
- самостоятелен обект : апартамент - жилище, с площ от 63 кв.м.,
- самостоятелен обект: ателие за творческа дейност, с площ от 58 кв.м. 
*  дворно място в с.Доситеево, с площ от 513 кв.м. 
*  двуетажна жилищна сграда, лятна кухня и стопанска постройка в с.Доситеево
*  урегулиран поземлен имот в с.Доситеево, с площ от 804 кв.м. 
*  апартамент на етап  - завършен груб строеж в гр. Харманли, с площ от 93 кв.м. 
*  пет леки автомобила 
*  товарен автомобил 
*  сумата от 88 099,20 лв.  - от продажбата на недвижими имоти 
*  сумата от 3 868 лв.  - от продажбата на автомобили

Първото заседание по заведеното гражданско делото с ответник  - Дончо Димитров  е насрочено за 04.02.2010г. в  Хасковския окръжен съд.

Връщане към списък