Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 29.06.2010 г.


Актуално - Новини

29.06.2010 | 00:00

Съобщение - 29.06.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на втора инстанция дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност срещу  Никола Куртев от гр. Бургас, с цена на иска за отнемане - 341 215 лв.

Бургаският апелативен съд се произнесе с Решение № 64/21.06.2010 г. по заведено от КУИППД дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност образува производството по чл.13, ал.1, т.1 по ЗОПДИППД през м. октомври 2007 г., след направена проверка по получено уведомление за извършване на измама - престъпление по чл.211, пр.1, вр. чл.210, ал.1, т.3, вр. чл.209, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Въз основа на събраните доказателства и установената разлика между констатираните официални доходи и извършените разходи на ответника, на 08.01.2009 г. Комисията взе решение за внасяне на иск в съда за отнемане на имущество в полза на държавата.

След разглеждане на изложените мотиви от страните, Бургаският апелативен съд реши в полза на държавата да се отнеме следното имущество: 

- апартамент в гр. Бургас с площ от 56 кв.м., ведно с таванско помещение с площ от 10,5 кв.м.;
- апартамент в гр. Бургас с площ от 60 кв.м.;
- лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Пасат";
- лек автомобил марка "ВАЗ", модел "21214";
- 2 броя товарни автомобили-влекачи марка "Мерцедес Бенц", модел "Актрос";
- сумата от 500 лв. - получена от продажбата на дружествени дялове от капитала на търговско дружество.

Съдът осъди Никола Куртев да заплати на КУИППД сумата от 7 413 лв. - разноски по делото.

Решението на Бургаския апелативен съд подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република България.

Връщане към списък