Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 29.09.2009 г.


Актуално - Новини

29.09.2009 | 00:00

Съобщение - 29.09.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност окончателно спечели в полза на държавата, четвърто дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Общата стойност на отнетото имущество е в размер на 102 850 лв.

             
Влезе в сила Решение на Пазарджишкия окръжен съд, по заведено през м. юли 2008 г. от КУИППД дело, срещу ответника Димчо Стоилов от гр. Пловдив, осъден за извършени престъпления по чл.308, ал.3, ал.7 чл.155, ал.3 и чл.172а, ал.2 от НК.

 

КУИППД започна проверка по ЗОПДИППД, след постъпило уведомление от Районна прокуратура Пазарджик. В резултат на получените данни от проверката, през м. октомври 2006 г. Комисията взе решение за образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

 

През м. юли 2008 г. КУИППД внесе в Окръжен съд Пазарджик, мотивирано искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Димчо Стоилов.

 

В съдебния процес се доказа, че доходите на ответника за периода 01.01.1999 г.-01.09.2006 г. възлизат общо на 4 676,69 минимални работни заплати, а разходите му се равняват на 5 861,99 минимални работни заплати. Налице е отрицателна разлика от 1 183,30 минимални работни заплати, за които няма данни за законни източници на Стоилов.

 

Съдът се произнесе с Решение по заведеното дело, след проведени 7 съдебни заседания, първото от които на 04.11.2008 г.

 

В резултат на влязлото в сила съдебно Решение, в полза на Държавата от лицето Димчо Стоилов се постанови отнемане на следното имущество:


1. 1 907/6 600 ид. ч. от имот с площ от 22  516 кв.м. в с. Церово, общ. Лесичово, заедно с построените сгради и съоръжения в имота, както следва:
- автоханче с кафе  - сладкарница, с площ от 423 кв.м.
- монолитна битова сграда, с площ от 50 кв.м.
- бунгала  - бараки и тухлени, с площ от по 100 кв.м., 30 кв. м  и 36 кв.м.
- обект "МТЦ" и пристройка към него
- гаражни клетки, с площ от 65 кв.м.
- въздушен кабелен трафопост  - с площ от 56 кв.м.
- рецепция  - с площ от 33,60 кв.м.


2. 80 дружествени дяла от капитала на "Корида Комерс - Стоилов" ООД
3. 50 дружествени дяла от капитала на "Корида Груп" ООД
4. сумата от 1000 лв. от продажба на 10 дружествени дяла от капитала на "Корида Комерс - Стоилов" ООД.

 

Съдът осъжда Димчо Стоилов да заплати на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и сумата от 2 657 лв. - разноски по делото.

Връщане към списък