Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 31.01.2011 г.


Актуално - Новини

31.01.2011 | 00:00

Съобщение - 31.01.2011 г.

Варненският окръжен съд постанови Решение в полза на иск на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност срещу Евелин Димов от гр. Варна. Стойността на отнетото в полза на държавата имущество е в размер на 107 019,60 лв.
 
Осъденото по ЗОПДИППД лице Евелин Димов е с влязла в законна сила присъда на 08.06.2009 г. - потвърдена с Решение на  ВКС, за извършени престъпления по чл.321, ал.1 чл.159а, ал.1 и ал.2 чл.159б ал.1 и ал.2 и чл.159в чл.155, ал.3 вр. с ал.1 от НК. Посочените престъпления попадат в обхвата на чл.3, ал.1 т.3, т.4 и т.21 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.


КУИППД образува производство за установяване на имуществото на Димов през м. януари 2007 г., в резултат на констатираните данни от направена проверка по получено уведомление от Национална служба " Полиция" гр. София.


През м.септември 2007 г. Окръжен съд Варна и Окръжен съд Монтана допуснаха  обезпечителни мерки по бъдещ иск на Комисията за отнемане срещу Евелин Димов.


КУИППД заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност във Варненския окръжен съд срещу лицето през м.юли 2009 г. От представените писмени доказателства и направените експертизи в съдебния процес се стигна до заключението, че за проверявания период от 01.12.1988 г. до 31.01.2007 г. е налице недостиг на доходи от законоустановени източници по отношение на Димов и неговата съпруга, съобразно извършените разходи (за придобиване на имущество, за издръжка на домакинство, заплащане на публично-правни задължения, за пътувания в чужбина и др.) в размер на 2 615,41 минимални работни заплати.


След проведени 2 съдебни заседания, окръжната съдебна инстанция се произнесе с решение, съгласно което в полза на държавата от ответника се отнема следното имущество:


- лозе с площ 600 кв.м. в землището на гр. Варна, кв. " Галата" , заедно с построена в него сезонна постройка
- залесена територия с площ 25,698 дка в обл. Монтана
- залесена територия с площ 6,999 дка в обл. Монтана
- залесена територия с площ 5,200 дка в обл. Монтана
- залесена територия с площ 7 дка в обл. Монтана
- 34 дружествени дяла от капитала на " Комбина и Ко" ООД
- сумата от 774,73 лв. - налична по банкова сметка
- сумата от 6 842,04 лв. - получена от продажбата на 5 дървопроизводителни горски площи в обл. Видин
- сумата от 21 449,93 лв. - получена от продажбата на 12 недвижими имота в обл. Видин
- сумата от 21 182,90 лв. - получена от продажбата на апартамент в груб строеж в гр. Варна
- сумата от 4 500 лв. - получена от продажбата на урегулиран поземлен имот в гр. Варна
- сумата от 7 500 лв. - получена от продажбата на нива в обл. Варна
- сумата от 500 лв. - получена от продажбата на лек автомобил марка "Мерцедес" , модел "230 Е"
- сумата от 2 500 лв. - получена от продажбата на лек автомобил марка "Форд" , модел "Ка"
- сумата от 800 лв. - получена от продажбата на лек автомобил марка  "Ауди" , модел "А6"
- сумата от 600 лв. - получена от продажбата на лек автомобил марка  "Хюндай" , модел  "Грейс"


Варненският окръжен съд осъди Евелин Димов да заплати на КУИППД и сумата от 5705 лв.  - направени разноски по делото.


Решението на Варненския окръжен съд подлежи на обжалване пред Варненския апелативен съд в законно установения срок.

Връщане към списък