Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 31.05.2010 г.


Актуално - Новини

31.05.2010 | 00:00

Съобщение - 31.05.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе в Пернишкия окръжен съд иск за налагане на обезпечителни мерки, по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу Венцислав Йорданов от гр. София. Наложени са запори и възбрани върху имущество в размер на 10  886  645 лв.

Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Йорданов е образувано след направена проверка по ЗОПДИППД, въз основа на постъпило уведомление от Окръжна прокуратура гр. Перник. Лицето е привлечено в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 253, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 чл. 196а, и чл.323 от НК. Посоченото престъпление попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.16 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност.

Анализът на данъчната информация показва, че разликата между получените приходи и направените разходи за придобиването  на установеното имущество на Венцислав Йорданов в качеството му на физическо лице, ЕТ и на съдружник в търговски дружества е отрицателна и показва недостиг на средства в размер на 13 178,55 минимални работни заплати.

Налице е презумпцията, че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото не е достатъчен установеният законен източник на доходи по отношение на проверяваното лице.
КУИППД внесе иск за налагане на следните обезпечителни мерки:

- апартамент с площ 63 кв. м. в гр. София;
- апартамент с площ 135 кв. м. в гр. София;
- апартамент с площ от 82 кв. м. в гр. Перник;
- офис-мезонет с РЗП 396 кв. м. в гр. София, идеален център;
- 10 апартамента с обща площ  647,51 кв. м. в гр. София, идеален център;
- три гаража в гр. София;
- поземлен имот с площ 85 575 кв. м. в гр. София;
- дворно място с площ от 508 кв. м. в гр. Перник, заедно с построената върху него сграда;
- дворно място с площ 18 880 кв. м. в гр. Перник заедно с построени върху него  три сгради, три склада, гаражни клетки с работилница, монтажен канал и навес;
- четириетажна сграда за битови услуги в груб строеж с РЗП 1028 кв. м., в гр. Перник;
- кафе-аперитив и закусвалня в гр. Перник;
- магазин с площ 78 кв. м. в гр. Перник;
- дворно място с площ 1068 кв. м. в гр. Перник;
- запор върху 19 броя банкови сметки;
- запор върху 9 леки автомобили;
- запор върху 30 товарни автомобили;
- запор върху 11 специални автомобили и влекач;
- запор върху дружествени дялове от капитала на две търговски дружества.
                     
КУИППД ще внесе искова молба в съда за завеждане на дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, след влизане в сила на осъдителна присъда срещу проверяваното лице, за извършени престъпления от НК, които попадат   в чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД.

Връщане към списък