Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Телефони за информация при попълване на декларацията за имущество и интереси:


Актуално - Новини

06.02.2018 | 00:00

Телефони за информация при попълване на декларацията за имущество и интереси:

Тел.: 02 9 866 895 

Тел.: 02 9 885 854 

Тел.: 02 9 888 507 

Тел.: 02 9 888 509 

Тел.: 02 9 800 490

Връщане към списък