Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Удължава се срока на обществена поръчка за доставка, инсталиране и поддръжка на офис техника


Актуално - Новини

14.05.2016 | 00:00

Удължава се срока на обществена поръчка за доставка, инсталиране и поддръжка на офис техника