Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Уточнение на КОНПИ във връзка с изготвянето на план за действие по препоръките на ЕК


Актуално - Новини

26.02.2015 | 00:00

Уточнение на КОНПИ във връзка с изготвянето на план за действие по препоръките на ЕК

Във връзка с публикации в медиите, че Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) не е изпълнила ангажиментите си по изготвяне на план за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия (ЕК) в Доклада по Механизма за сътрудничество и оценка от 28 януари 2015 г., бихме искали да припомним, че в Доклада не се отправят препоръки към работата на КОНПИ.

Във връзка с Комисията, ЕК обръща внимание на необходимостта от независима оценка и подобряване на действащия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, дейност, попадаща извън правомощията, с които КОНПИ разполага. Това е подчертано и в писмо, което Комисията е изпратила до Министерството на правосъдието на 19 февруари 2015 г.

В него се припомня и че още в края на 2013 г. КОНПИ е предоставила на Министерството на правосъдието предложения за законодателни промени, които да коригират недостатъците в закона, очертани и в последните два доклада на ЕК. Предвид натрупаната до момента практика, експертите на КОНПИ имат готовност да предоставят и допълнителни предложения за законодателни промени, които да подобрят работата по отнемане на незаконно придобито имущество и неговото управление.

Връщане към списък