Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Варненският апелативен съд уважи изцяло иска на КОНПИ срещу Росен Йорданов


Актуално - Новини

30.03.2016 | 00:00

Варненският апелативен съд уважи изцяло иска на КОНПИ срещу Росен Йорданов

IMG_0189.jpg

Варненският апелативен съд потвърди изцяло иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) срещу Росен Йорданов, публично известен като Юзеир Юзеиров.

С решението на съда, от Йорданов и съпругата му се отнема собственост на обща стойност 1,022 млн. лв., предимно земеделски земи в Добруджа. Сред тях е и теренът, на който Росен Йорданов и брат му Асен построиха паметник на турския войник, който впоследствие беше принудително разрушен по предписание на ДНСК.

Делото срещу Росен Йорданов стана първото, заведено от КОНПИ по реда на новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ).

Решението на второинстанционния съд обезсилва постановеното от Търговищкият окръжен съд частично уважаване на иска на КОНПИ заради търсена причинно-следствена връзка между престъплението и имуществото. „В настоящото съдебно производство, започнало по искова молба на комисията по новия закон (ЗОПДНПИ), не подлежи на установяване връзката (пряка или косвена) между придобитото имущество и извършеното престъпление от проверявания“, се казва в решението на Варненския апелативен съд.

Припомня се, че по реда на новия закон „престъпната дейност е само повод за образуване на проверката от комисията (за да не е проверката произволна), като впоследствие подлежащите на изследване от комисията предпоставки за отнемането на имущество са откъснати от наказателното производство и неговият изход няма значение за изхода на производството по отнемане на незаконно придобито имущество.“

„Разликата в двата закона ясно личи и от заглавията им, като на отнемане по стария закон подлежи имущество, придобито от престъпна дейност, а по новия – незаконно придобито имущество,“ се казва още в решението на Варненския апелативен съд.

Връщане към списък