Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>ВКС потвърди конфискацията на имущество за близо половин милион от Димитър Димитров


Актуално - Новини

10.05.2016 | 00:00

ВКС потвърди конфискацията на имущество за близо половин милион от Димитър Димитров

IMG_0188.jpg

Върховният касационен съд (ВКС) не допусна касационно обжалване и потвърди решенията на Варненския окръжен и Варненския апелативен съд, с които от Димитър Димитров по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) се отнема собственост на обща стойност 493 203 лв.

Процедурата срещу него е по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. През 2010 г. Димитров има влязла в сила присъда за няколко ДДС измами чрез подаване на неверни данъчни декларации. В мотивите на ВКС се отбелязва, че за периода 2004 – 2010 г. той не е имал каквито и да е доходи със законен източник, с оглед на което обосновано може да се предположи, че именно кумулираните средства от престъпната му дейност са му послужили за придобиване на имуществото.

С решението на съда в полза на държавата се отнемат: апартамент във Варна, дворно място на територията на общ. Провадия, както и левова равностойност на притежавани дялове и акции и суми от продажба на собственост.

Връщане към списък