Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>ВКС потвърди отнемане на близо 125 000 лв. по едно от най-старите дела с висок обществен интерес, водени от КОНПИ


Актуално - Новини

20.04.2015 | 00:00

ВКС потвърди отнемане на близо 125 000 лв. по едно от най-старите дела с висок обществен интерес, водени от КОНПИ

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди отнемането на 124 810 лв. от Димитър Попов. Това е едно от първите дела с висок обществен интерес на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), като процедурата по него е започната през 2006 г. с проверка на имуществото и последвало обезпечаване.

Тогава Попов е привлечен като обвиняем от Русенския окръжен съд заедно с бившият директор на Агенция „Митници“ Елка Владова. Двамата са обвиняеми и получават наказателни присъди за действията си като управители на русенското дружество за топлоизмервателна и топлорегулираща техника „ЗИТА“ ООД. Фирмата е приватизирана през 2002 г от софийсктата „Балкан стийлс“, представлявана от Владова, а Попов е следващият управител на „ЗИТА“ ООД.

Присъдата на Димитър Попов от 2009 г. е за опит за избягване на плащане на ДДС за близо 530 000 лв. Тя става основание за стартиране на процедура за отнемане на имуществото на Попов по реда на вече отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

След решението на ВКС, от Димитър Попов се отнемат дружествените дялове от 10 търговски дружества, суми от продажбата на дялове, както и лек автомобил на обща стойност 124 810 лв.

По започнатата от КОНПИ процедура срещу Елка Владова за отнемане в полза на държавата имоти и суми по банкови сметки за над 2.3 млн. лв. предстои заседание на Софийския апелативен съд.

Връщане към списък