Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>ВКС потвърди отнемането на имущество за 379 958,80 лева


Актуално - Новини

21.10.2011 | 00:00

ВКС потвърди отнемането на имущество за 379 958,80 лева

С определение от 13 октомври 2011 година Върховният касационен съд не допуска до касационно обжалване решение на Апелативния съд - Варна от 25 ноември 2010 година, с което се отнема имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 379 958,80 лв. Отнемането в полза на държавата е по искане на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност.

Имуществото се отнема от Х.И. Той е с влязла в сила присъда от 2007 година, с която е признат за виновен за престъпление по чл.215, ал.2, т.1 от Наказателния кодекс (вещно укривателство в големи размери).

Решението на Върховния касационен съд е окончателно.

По преписката е работила Териториална дирекция - Варна.

Връщане към списък