Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>ВКС потвърди отнемането на имущество за 994 148 лв. по искане на Комисията


Актуално - Новини

30.11.2011 | 00:00

ВКС потвърди отнемането на имущество за 994 148 лв. по искане на Комисията

С определение от 25 ноември 2011 година Върховният касационен съд не допуска до касационно обжалване решение на Апелативния съд – София от 9 март 2011, с което се отнема имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 994 148 лв. Отнемането в полза на държавата е по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Имуществото се отнема от И. И., неговата съпруга Т. И. и търговско дружество, с което те са свързани. И. И. e с влязла присъда от 2004 година по чл. 214, ал. 2 от Наказателния кодекс (изнудване).

Решението на Върховния касационен съд е окончателно.

По преписката е работила Териториална дирекция - Видин.

Връщане към списък