Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Върховният касационен съд потвърди отнемането на 2 138 800 лв. по искане на Комисията


Актуално - Новини

20.09.2011 | 00:00

Върховният касационен съд потвърди отнемането на 2 138 800 лв. по искане на Комисията

С определение от 16 август 2011 година Върховният касационен съд не допусна  касационната жалба на Ж.Г. срещу решение от 9 юни 2010 година на Апелативен съд - Варна за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.

Стойността на отнетото имущество е 2 138 800 лв.

Искът на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност е изцяло уважен на първа и втора инстанция.

Ж.Г. има влязла в сила присъда от 2006 година за длъжностно присвояване по чл. 202, ал. 2, т.1 във връзка с ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс.  Присъдата е  лишаване от свобода за срок от една година, която е отложена с изпитателен срок от три години.

Случаят с Ж.Г. имаше широк обществен отзвук заради големия брой измамени граждани.

Връщане към списък