Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Решения по съдебни дела за отнемане на имущество съгласно чл.13, ал.4

 
КПКОНПИ Първа инстанция Втора инстанция Трета инстанция В сила от
8          
7          
6          
5          
4          
3  Решение №361/28.07.2016г. Решение №9/08.02.2018г. по гр.д.№ 1270/16г. на БОС      
2 Решение №364/04.07.2014г. Решение №33/28.03.2018г. по гр.д.№1298/14г. на БОС      
1 Решение №234/29.04.2013г. Решение №350/08.08.2016г. по гр. д. №509/2014г. на ВТОС Решение №284/20.12.2016г. по в.гр.д. №490/2016г. на ВТАС Определение №79 от 31.01.2018 по гр. д . 1692/2017г. на ВКС 31.01.2018