Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Решения по съдебни дела за отнемане на имущество съгласно чл.13, ал.4 от ЗПКОНПИ

 
КПКОНПИ Първа инстанция Втора инстанция Трета инстанция В сила от
           
40  Решение №418/28.11.2018г. Решение №70/15.06.2017г. по гр.д. №233/2016г. на Окръжен съд - Силистра Решение №89/11.07.2018г. по гр.д. №234/2018г. на Апелативен съд - Варна    
39  Решение №500/02.10.2014г. Решение №211/08.08.2016г. по гр.д. №1810/2014г. на БОС Решение №28/15.06.2018г. гр.д №100/2018г. БАС    
38  Решение №146/05.04.2017г. Решение №4/03.01.2019г. по гр. д. №739/2017г. на РОС      
37  Решение №239/09.05.2018г. Решение от №4/03.01.2019г. по гр.д. №198/2018г. на ЛОС      
36  Решение №360/31.08.2017г. Решение №2156/12.12.2018 г. по гр.д. №1928/2017г. на Варненския окръжен съд      
35  Решение №297/12.07.2017г. Решение №259/26.11.2018г. по гр.д. №417/2017г. на ЛОС      
34  Решение №197/25.05.2017г. Решение №39/16.10.2018г. по гр. д. №186/2017г. на Окръжен съд - Видин      
33  Решение №146/29.05.2013г. Решение №768/08.06.2016г. на ВОС по гр.д. №1689/2013г. Решение №30/08.03.2017г. на ВАпС по в.гр.д. №496/2016г. Решение №137/02.11.2018г. на ВКС по гр.д. №2507/2017г. Частично от 01.11.2018г.
32  Решение №412/16.09.2015г. Решение №121/16.04.2018г. по гр.д. №1611/2015г. на ОС – гр. Бургас Решение №51/14.09.2018г. по в.гр.д. №154/2018г. на АС – гр. Бургас    
31  Решение №300/18.09.2013г. Решение №490/12.12.2016г. по гр.д. №1904/2013г. на ОС- Бургас Решение №37/03.05.2017г. по гр.дело №63/2017г. на АС-Бургас

Определение №163/06.03.2018г. по гр. д. №4162/2017г. на ВКС

Решение №100/16.07.2018г. по гр.д. №4162/2017г. на ВКС

16.07.2018
30  Решение №523/30.11.2011г. Решение №185/08.01.2018г. по гр. д. №16369/2011г. на СГС     13.07.2018
29  Решение №128/23.04.2015г. Решение №52/25.11.2016г. по гр.д. №177/2015г. на Окръжен съд- Ямбол Решение №58/15.06.2017г. по гр.д. №114/2017г. на Апелативен съд-Бургас Определение №697/27.07.2018г. по гр.д. №4917/2017г. на ВКС 27.07.2018
28  Решение №446/17.09.2014г. Решение №110/05.05.2017г. по гр.д.№1717/2014г. на Окръжен съд – Бургас Решение №88/13.10.2017г. по гр.д.№240/2017г. на Апелативен съд - Бургас Определение №691/27.07.2018г по гр.д. №634/2018г. на ВКС 27.07.2018
27  Решение №399/10.09.2015г.

Решение №1105/15.08.2018г.

по гр.д. №2465/2018г. Пловдивски окръжен съд
     
26  Решение №128/23.04.2015г. Решение №52/25.11.2016г., по гр.д. №177/2015г. на Ямболски окръжен съд Решение №58/15.06.2017г. по гр.д. №114/2017г. на Апелативен съд Бургас Определение №697/27.07.2018г. по гр.д. №4917/2017г. на ВКС  
25  Решение №345/20.07.2015г. Решение от 12.07.2018г. по гр.д.№9531/2015г. на СГС      
24  Решение №389/20.09.2017г. Решение №25/05.07.2018г по гр.д. №238/2017г. на Окръжен съд-Разград Решение №172/28.12.2018г. по гр.д. №505/2018г. на Варненски апелативен съд    
23  Решение №385/17.12.2013г.

 

Решение №437/22.10.2014г. и Решение №510/02.12.2014г. по гр.д.№937/2013г. на ОС-Хасково

 

Решение №515/09.12.2015г. по гр.д.№604/2015г. на ОС-Хасково

 

 

 

С Решение №65/15.04.2015г. по в.гр.д.№ 94/2015г.на АС-Пловдив са отменени Решение №437/22.10.2014г. и Решение №510/02.12.2014г. по гр.д.№ 937/2013г. на ОС-Хасково

 

С Решение №88/10.05.2016г. по гр.д. №169/2016г. на АС-Пловдив е отменено Решение №515/09.12.2015г. по гр.д. № 604/2015г. на ОС-Хасково

 

Решение №122/20.06.2018г. по в.гр.д.№434/2017г. на АС-Пловдив

 

 

 

С Определение №345/21.06.2016г. на ВКС, е изменено Решение №88/10.05.2016г. по гр.д.№ 169/2016г. на АС-Пловдив в частта за разноските

С Решение №173/19.07.2017г. по гр.д. №3890/2016г. ВКС, отменя Решение №88/10.05.2016г.по гр.д.№ 169/2016г. на АС-Пловдив

 
22  Решение №126/29.03.2017г. Решение №497/20.12.2017г. по гр.д.№244/2017г.на ОС-Пазарджик Решение №92/21.05.2018г. по гр.д.№104/2018г. на АС-Пловдив    
21  Решение №95/18.03.2015г. Решение №133/26.04.2017г. по гр.д. №524/2015г. на Окръжен съд - Бургас Решение №97/06.11.2017г. по гр.д. №205/2017г. на Апелативен съд-Бургас Определение №198/21.06.2018г. по гр.д. 862/2018г. на ВКС  
20  Решение №376/03.12.2013г. Решение №37/11.02.2015г. по гр.д. №918/2013г. на ДОС

Решение №132/03.08.2015г. по гр.д. №252/2015г. на ВАпС

Решение №105/06.07.2017г. по гр.д. №150/2017г. на ВАпС

Решение №259/28.03.2017г. по гр.д. №230/2016г. на ВКС

Решение №78/30.05.2015г. по гр.д. №3910/2017г. на ВКС
 
19  Решение №73/16.03.2016г. Решение №1/22.02.2017г. гр.д. №135/2016г. на Окръжен съд - Разград Решение №85/06.06.2017г. по гр.д. №167/2017г. на Варненския апелативен съд Определение №412/31.05.2018г. по гр.д. №4143/2017 г. на ВКС  
18  Решение №503/01.12.2016г. Решение №503/01.12.2016г. по гр.д.№301/2015г. Пазарджишки окръжен съд Решение №173/02.10.2017г. по гр. д. №76/2017г. на ПАС Определение №313/04.05.2018г. по гр.д . №203/2018г. на ВКС  
17  Решение №630/17.12.2014г. Решение №1306/01.11.2016г. на Окръжен съд Варна

Решение №28/06.03.2017г. на Апелативен съд-Варна

Решение №162/07.12.2018г. по гр.д. №242/2018г на ВАпС

Решение №97/18.05.2018г. по гр.д. №3224/2017 на ВКС  
16  Решение №48/11.02.2009г. Решение №1750/20.03.2018г. по гр. д. №6938/2009г. на СГС      
 15  Решение №193/18.05.2016г. Решение №17/05.06.2017г. по гр.д. №139/2016г. на Окръжен съд – Разград Решение №10/05.02.2018г. по гр.д. №520/2017г. на Апелативен съд – Варна    
 14  Решение №38/28.01.2015г. Решение от 23.03.2018 г. по гр. д. №5307/2015 г. на СГС      
 13  Решение №407/22.10.2009г. Решение №5488/24.07.2017г. по гр.д. №4161/2012г. на СГС Решение №1066/30.04.2018г. по гр.д. №4908/2017г. на САС   19.06.2018
12  Решение №141/14.04.2016г. Решение №192/15.02.2018г. по гр.д. №957/2016г. на ОС-Пловдив      
11  Решение №202/05.06.2015г. Решение №131/17.04.2018г. по гр.д. №72/2015г. на ОС-Стара Загора      
 10  Решение №549/29.10.2014г. Решение №43/09.02.2018г. по гр.д.№18/2015г. на ОС-Стара Загора      
9  Решение №496/02.10.2014г. Решение №278/10.06.2016г. по гр. д. №1132/2014г. на ПЛОС Решение №77/02.05.2017г. по гр.д. №378/2016г. на ВТАС Определение №438/16.05.2018г по гр. д. №3098/2017г. на ВКС 16.05.2018
 8  Решение №315/28.07.2010г. Решение №84/03.04.2015г. по гр.д. №353/2010г. на ЛОС Решение №62/12.04.2018г. по гр.д.№237/2017г. на ВТАС    
 7  Решение №155/23.07.2008г. Решение от 16.05.2013г. по гр.д.№466/2008г. на КОС Решение №1364/30.06.2016г. по гр.д. №2858/2015г. на САС Определение №140/26.02.2018 г. по гр. д. №2918/2017 г. на ВКС 26.02.2018
 6  Решение №363/04.07.2014г. Решение №5989/14.07.2016г. по гр.д.№9955/2014г. на СГС Решение №353/09.02.2018г. по гр.д.№592/2017г. на САС    
 5  Решение №318/01.07.2011г.

Решение №302/24.02.2015г. по гр.д.№1293/2011г на ВОС

Решение №12/06.01.2017г. по гр.д. №1293/2011г. на ВОС

Решение №167/27.10.2015г. по гр.д. №336/2015г на ВАпС

Решение №43/04.04.2017г. на гр.д.№99/2017 г. ВАпС

Определение №399/21.04.2016г. по гр.д. №1225/2016 г на ВКС

Определение №140/20.02.2018г. по гр. д. №2955/2017 на ВКС

21.04.2016


20.02.2018

 4  Решение №434/04.10.2017г. Решение №5/26.02.2018г. по гр.д. №256/2017г. на РОС     26.02.2018
 3  Решение №341/28.07.2016г. Решение №9/08.02.2018г. по гр.д.№1270/16г. на БОС Решение №25/25.05.2018г. по гр.д №88/2018г. на БАС    
 2  Решение №364/04.07.2014г. Решение №33/28.03.2018г. по гр.д.№1298/14г. на БОС Решение №58/11.10.2018г. по гр. д. №163/2018г. на Апелативен съд – Бургас    
 1  Решение №234/29.04.2013г. Решение №350/08.08.2016г. по гр.д.№509/2014г. на ВТОС Решение №284/20.12.2016г. по гр.д.№490/2016г. на ВТАС Определение №79/31.01.2018 по гр. д . 1692/2017г. на ВКС 31.01.2018