Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Контакти Инспекторат

Адрес:

София - 1000, бул. "Витоша" №6

 

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения от служители в администрацията на КПКОНПИ, могат да се подават на e-mail: anticorruption@caciaf.bg

Внимание!

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от АПК " Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години" .