Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Контакти

Адрес на Инспектората:

бул. " Витоша" №6

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават на 

e-mail: anticorruption@ciaf.government.bg

Внимание!

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от АПК " Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години" .