Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Определения за прекратяване съгласно чл.13, ал.4 от ЗПКОНПИ

 
КПКОНПИ Първа инстанция Втора инстанция Трета инстанция В сила от
           
84  Решение №780/04.10.2018г. Определение №997/30.10.2018г. по гр.д. №260/2018г. на Окръжен съд Разград      
 83  Решение №491/23.10.2017г. Определение №41/02.11.2018г. по гр.д. №278/2017г. на Окръжен съд Разград      
82  Решение №732/19.09.2018г. Определение от 03.10.2018г. по гр.дело №12353/2018г. на СГС      
81  Решение №765/26.09.2018г. Определение №2609 от 11.10.2018г. по гр.д. №2292/2018г. на Окръжен съд Варна Определение №681 от 02.11.2018г. по гр.д. №568/2018г. на Апелативен съд Варна    
80  Решение №327/13.06.2018г. Определение №784/12.09.2018г. по гр.д. №153/2018г. на Окръжен съд Разград      
79  Решение №124/07.03.2018г. Определение от 10.09.2018г. по гр.д. №43/2018г. на Окръжен съд Търговище Определение №663/25.10.2018г. по гр.д. №527/2018г. на Апелативен съд - Варна    
78  Решение №62/11.02.2015г.

Определение №1748/16.07.2015г. по гр.д. №864/2015г. на Окръжен съд – Бургас

Определение №1374/12.07.2018г. по гр.д. №864/2015г. на Окръжен съд - Бургас

Определение №394/25.07.2016г. по гр.д. №308/2016г. на Апелативен съд – Бургас      

Определение №269/17.08.2018г. по ч.гр.дело №246/2018г. на Апелативен съд - Бургас
   
77  Решение №34/27.01.2016г. Определение №2046/09.08.2018г. по гр.д. №212/2016г. на Окръжен съд Варна      
76  Решение №130/06.06.2007г. Решение №39/16.11.2016г. по гр.д. №66/2010г. на ОС - Разград Решение №99/19.07.2018г. по гр.д. №503/2017г. на АС - Варна    
 75  Решение №401/27.06.2018г. Определение от 18.07.2018г. по гр.д. №8805/2018г. на СГС      
74  Решение №204/1.06.2016г. Определение от 25.07.2018г по тр.д. №152/2016г. на РОС Определение №579/26.09.2018г. по гр.д. №479/2018г. на Апелативен съд Варна    
73  Решение №241/09.05.2018г. Определение №1512/17.07.2018г. по гр.д. №1101/2018на ОС-Пловдив      
72  Решение №353/30.10.2013г. Решение №540/05.04.2017г. по гр.д. №3020/2015г. на ВОС Решение №138/19.10.2017г. по гр.д. №340/2017г. на ВАпС Определение №256/18.07.2018г. по гр.д. №1348/2018г. на ВКС  
71  Решение №361/31.08.2017г. Определение от 11.07.2018г. по гр.д. №177/2017г. на Окръжен съд -Кърджали      
70  Решение №503/02.10.2014г. Решение №357 от 29.12.2017г. по гр.д. №670/2014 г. на Окръжен съд Добрич Решение №95/17.07.2018г. по гр.д. №245/2018г. АпС-Варна    
69  Решение №423/28.09.2017г. Определение от 28.06.2018г. по гр.д. №584/2017г. на СОС      
68  Решение №460/11.10.2017г. Протоколно определение от 05.06.2018г. по гр.д. 206/2017г.на ОС-Кърджали      

67

 Решение №331/29.07.2009г. Решение №287/07.03.2017г. по гр.д.№1574/2009г. на ВОС Решение №82/03.07.2018г. по гр.д. №118/2018г. на ВАпС    
66  Решение №103/02.03.2011г. Определение №1687/29.06.2018г. по гр.д. №453/2018г. на Окръжен съд – Варна      
65  Решение №515/02.11.2016г. Определение по гр.д. №2128/2016г. на Окръжен съд – Варна Определение №566/25.09.2018г. по ч.гр.д. №475/2018г. на Апелативен съд - Варна    
64  Решение №125/07.03.2018г. Определение по гр.д. №549/2018г. на Окръжен съд - Варна      
63  Решение №397/07.09.2015г. Решение №273/19.02.2018г. по гр.д. №2606/2015г. на ОС-Варна Решение №76/19.06.2018 г. по гр.д. №181/2018г. на АпС-Варна    
62  Решение №85/01.03.2017г. Определение №1586/21.06.2018г. по гр.д. 483/2017г. на ВОС      
61  Решение №499/01.11.2017г. Определение №1595/21.06.2018г. по гр.д. №2323/2017г. на ВОС Определение №584/28.09.2018г. по ч.гр.д. №485/2018г. на Апелативен съд – Варна    
60  Решение №364/08.09.2017г. Определение №1590/21.06.2018г. по гр.д. №1966/2017г. на ВОС Определение №548/19.09.2018г. по ч.гр.д. №460/2018г. на Апелативен съд – Варна    
59  Решение №584/19.12.2017г. Определение от 14.06.2018г. по гр.д. №69/2017г. на ГОС      
58  Решение №130/07.03.2018г. Определение от 04.06.2018г. по гр.д. №17/2018г. на ГОС      
57  Решение №233/25.04.2018г Определение №219/11.06.2018г. по гр.д. №142/2018г. на Окръжен съд – Шумен Определение №504/16.08.2018г. по гр.д. №375/2018г. на Апелативен съд – Варна    
56  Решение №88/01.03.2017г. Определение от 18.05.2018г. по гр.д. №523/2017 на Окръжен съд Варна Определение №337/15.06.2018г. по гр. д. №283/2018г. на Апелативен съд Варна    
55  Решение №54/14.03.2016г. Определение №982/23.05.2018г. по гр.д.№462/16 на БОС Определение №332/05.10.2018г. по гр. д. №296/2018г. на Апелативен съд - Бургас    
54  Решение №458/11.10.2017г. Определение №966/22.05.2018г. по гр.д.№1568/17 на БОС Определение №229/11.07.2018г. по гр.д. №169/2018г. на Апелативен съд - Бургас    
53  Решение №389/27.08.2015г. Определение №246/07.06.2018г. по гр.д №882/2015 на ОС - Велико Търново Определение №266/23.07.2018г. по гр.д. №326/2018г. на ВТАС    
52  Решение №362/04.07.2017г. Определение №245/07.06.2018г. по гр.д №657/2017г. на ОС - Велико Търново Определение №274/19.07.2018г. по гр.д. №333/2018г. на ВТАС    
51  Решение №59/08.02.2017г. Определение от 30.05.2018 г. по гр.д №8/2017г. на ОС - Габрово      
50  Решение №130/07.03.2018г. Определение от 04.06.2018г. по гр.д №17/2018г. на ОС – Габрово      
49  Решение №433/04.10.2017г. Определение от 22.05.2018г. по гр.д. №200/2017г. на ОС-Кърджали      
48  Решение №466/18.10.2017г. Определение от 23.05.2018г. по гр.д. №270/2017г. на Окръжен съд – Разград      
47  Решение №418/25.09.2015г. Определение №11167/16.05.2018г. по гр.д. №12177/2015г. на СГС      
46  Решение №202/04.04.2018г. Определение от №11483/21.05.2018г. по гр.д. №4952/2018г. на СГС      
45  Решение №236/25.04.2018г. Определение от 21.05.2018г по гр.д. №31/2018г. на ГОС      
44  Решение №566/30.11.2016г. Определение №1198/14.05.2018г., по гр.д. №481/2017г. на Окръжен съд – Варна      
43  Решение №218/12.06.2012г. Определение №182/10.05.2018г., по гр.д. №295/2013г. на Окръжен съд – Шумен      
 42  Решение №179/03.05.2017г. Определение от 21.05.2018г. по гр.д. №122/2017г.на Окръжен съд Разград Определение №517/20.08.2018г. по гр.д. №427/2018 г. на Апелативен съд Варна    
 41  Решение №161/21.03.2018г. Определение №158/24.04.2018г. по гр.д. №108/2018г. на ШОС Определение №335/14.06.2018г. по гр.д. №265/2018г. на Апелативен съд Варна    
 40  Решение №198/04.04.2018г. Определение №167/30.04.2018г. по гр.д. №122/2018г. на ШОС Определение №372/03.07.2018г. по гр.д. №307/2018г. на Апелативен съд – Варна    
39  Решение №218/18.04.2018г. Определение №171/09.05.2018г. по гр.д. №139/2018г. на ШОС Определение №355/25.06.2018г. по гр.д. №302/2018г. АпС-Варна    
38  Решение №216/07.06.2017г. Определение №390/14.05.2018г. по гр.д. №149/2017г. на Окръжен съд Разград Определение №408/11.07.2018г. по гр.д. №339/2018г. на ВАпС    
37  Решение №416/28.09.2017г. Определение от 28.05.2018г. по гр.д. №230/2017г. на Окръжен съд Търговище Определение №356/25.06.2018 г. по гр.д. №284/2018 г. АпС-Варна    
36  Решение №187/27.03.2018г. Определение от 28.05.2018г. по гр.д. №710/2018г. на Окръжен съд Варна Определение №333/14.06.2018г. по гр.д. №274/2018г. на Апелативен съд Варна    
35  Решение №258/16.05.2018г. Определение от 21.05.2018г. по гр.д. №123/2018г. на Окръжен съд Разград      
34  Решения №103,104,105 от 09.03.2017г. Определение от 18.05.2018г. по гр.д. №542/2017г. на Окръжен съд Варна Определение №502/16.08.2018г. погр.д. №385/2018г. на Апелативен съд - Варна    
33  Решение №562/13.12.2017г. Определение №663/15.03.2018г. по гр.д. №2747/2017г. на Окръжен съд Варна Определение №248/09.05.2018г. по гр.д. № 204/2018г. на Апелативен съд Варна    
32  Решение №415/28.09.2017г. Определение №304/21.05.2018г. по гр.д. 471/2017г. на Окръжен съд - Добрич Определение №413 от 12.07.2018г. по гр.д. №332/2018г. на Апелативен съд - Варна    
 31  Решение №217/13.04.2018г. Определение №404/17.05.2018г. по гр.д. №93/2018 г. на Окръжен съд - Разград Определение №383/03.07.2018г. по гр.д. №312/2018г. на Апелативен съд – Варна    
 30  Решение №295/12.07.2017г. Определение №407/21.05.2018г. по гр.д. №176/2017 г. на Окръжен съд - Разград Определение №384/03.07.2018г. по гр.д. №314/2018г. на Апелативен съд – Варна    
29  Решение №563/13.12.2017г. Определение от 17.05.2018г. по гр.д. №318/2017 г. Окръжен съд - Разград      
28  Решение №189/27.03.2018г. Определение от 16.05.2018г. по гр.д. №4394/2018г. на СГС Определение №1867/14.06.2018г. по гр.д.№ 2899/2018г. на Апелативен съд-София    
27  Решение №14/17.01.2018г. Определение № 722/03.04.2018г. по гр.д. №158/2018г. на ОС-Пловдив Определение №231/22.05.2018г. по гр.д.№255/2018г. на Апелативен съд-Пловдив    
26  Решение №590/21.12.2017г. Определение №1048/17.05.2018г. по гр.д.№3154/2017г. на ОС-Пловдив Определение №278/21.06.2018г. по гр.д. №324/2018г. на ПАС    
25  Решение №99/09.03.2017г. Определение №956/04.05.2018г. по гр.д.№644/2017г. на ОС-Пловдив Определение №297/06.07.2018г по гр.д. №341/2018г. на Апелативен съд Пловдив    
24  Решение №530/09.11.2016г. Определение №955/04.05.2018г. по гр.д. №2728/2016г. на ОС-Пловдив      
 23  Решение №35/27.01.2016г. Определение № 1014/10.05.2018г. по гр.д. №239/2016г. на ОС-Пловдив Определение №328/18.07.2018г. по гр.д. №366/2018г. Апелативен съд - Пловдив    
 22  Решение №42/31.01.2018г. Определение № 197/27.04.2018г. по гр.д. №94/2018 на ВТОС Определение №246/19.07.2018г. по гр.д. №306/2018г. на Апелативен съд - Велико Търново    
21  Решение №89/01.03.2017г. Определение от 03.05.2018г. по гр. д. №482/2017 на ВОС Определение №334/14.6.2018г. по гр. д. №271/2018г. на Апелативен съд Варна    
20  Решение №412/01.09.2015г. Определение от 11.03.2018г. по гр.д. №1611/15г. на БОС      
19  Решение №589/19.12.2017г. Определение №829/03.05.2018г. по гр.д. №1915/17г. на БОС Определение №246/23.07.2018г. по гр.д. №199/2018г. на Апелативен съд - Бургас    
18  Решение №139/14.03.2018г. Определение от 15.05.2018г. по гр.д. №68/2018г. на РОС Определение №505/16.08.2108 г. по гр.д. №387/2018г. на Апелативен съд – Варна    
17

 Решение №3/11.01.2017г.  и

 Решение №4/11.01.2017г.

Прот. определение от 25.04.2018г. по гр.д. №97/2017г. на ВОС Определение №326/13.06.2018 г. по гр.д. №248/2018г. АпС-Варна    
16  Решение №333/20.07.2016г. Определение №1001/24.04.2018г. по гр.д. №2016/2016г. на ВОС Определение №376/02.07.2018г. по гр.д. №295/2018г. на Апелативен съд – Варна    
15  Решение №434/08.09.2016г. Определение от 26.02.2018г. по гр.д. №583/2016г. на ДОС Определение №299/11.09.2018г. по гр.д. №251/2018г. на Апелативен съд – Бургас    
14  Решение №187/12.05.2016г. Определение №96/22.02.2018г. по гр.д. №505/2016г. на ДОС Определение №212/19.04.2018г. по гр.д. №162/2018г. на Апелативен съд – Варна    
13  Решение №327/13.07.2016г. Определение №116/28.02.2018г. по гр.д. №600/2016г. на ДОС Определение №230/25.04.2108г. по гр.д. №182/2018г. на Апелативен съд – Варна    
12  Решение №502/26.10.2016г. Определение №125/06.03.2018г. по гр.д. №584/2016г. на ДОС Определение №219/19.04.2018г. по гр.д. №166/2018г. на Апелативен съд – Варна    
11  Решение №390/20.09.2017г. Определение №127/06.03.2018г. по гр.д. №451/2017г. на ДОС Определение №216/18.04.2018г. по гр.д. №180/2018г. на Апелативен съд – Варна

Спряно с

Определение №268/30.07.2018г. по гр.дело №2289/2018г. на ВКС
 
10  Решение №419/31.08.2016г. Определение от 12.03.2018г. по гр.д. №506/2016г. на ДОС Определение №209/17.04.2018г. по гр.д. №165/2018г. на Апелативен съд – Варна Определение №304/16.07.2018г. на ВКС  
9  Решение №359/31.08.2017г. Определение №641 от 13.03.2018г. по гр.д. №1927/2017г. на ВОС Определение №255 от 14.05.2018г. по гр.д. №212/2018г. на Апелативен съд – Варна    
8  Решение №157/19.04.2017г. Определение №142/14.03.2018г. по гр.д. №343/2017г. на ДОС Определение №246/08.05.2018г. по гр.д. №199/2018г на Апелативен съд – Варна Определение №322/27.07.2018г. по гр.д. №2810/2018г. на ВКС  
7  Решение №562/13.12.2017г. Определение от 14.03.2018г. по гр.д. №2747/2017г. на ВОС      
6  Решение №332/20.07.2016г.

Определение от 28.12.2017г. по гр.д. №1461/2016г. на ВОС

Определение от 20.03.2018г. по гр.д. №1461/2016г. на ВОС

Определение от 01.02.2018г. по гр.д. №47/2018г. на Апелативен съд – Варна

Определение №279/21.05.2018г. по гр.д. №223/2018г. на Апелативен съд – Варна

Спряно с

Определение №275/30.07.2018г. по гр.д. №2759/2018 г. на ВКС
 
5  Решение №326/26.07.2017г. Определение от 21.03.2018г. по гр.д. №2279/2017г. на ВОС Определение №439/20.07.2018г. по гр.д. №365/2018г.на Апелативен съд – Варна    
4  Решение №120/01.03.2018г. Определение от 23.03.2018г. по гр.д. №501/2018г. на ВОС Определение №217/19.04.2018г. по гр.д. №170/2018г. на Апелативен съд – Варна    
3  Решение №167/26.04.2017г. Определение №70 от 11.04.2018г. по гр.д. №112/2017г. на ТОС Определение №263 от 16.05.2018г. по гр.д. №221/2018г. на Апелативен съд – Варна    
2  Решение №2113/21.02.2018r. Onpeделение №5541/09.03.2018r. по гр.д.№20306/2014г. на СГС      03.04.2018
1  Решение №236/14.06.2017г. Определение №94/27.03.2018г. по гр.д. №196/17г. на ЯОС Определение №242/19.07.2018г. по гр.д. №188/2018г. на Апелативен съд - Бургас