Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Споразумение с ИА "Морска администрация"

Подписано споразумение с ИА "Морска администрация" за достъп до информацията, съдържаща се в Регистъра на корабите, воден от администратора