Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Споразумение с Националната агенция за приходите

Комисията за онтемане на незаконно придобито имущество подписа споразумение за взаимно предоставяне на информация с Националната агенция за приходите.